Spoštovani dijaki in starši dijakov Gimnazije Ptuj,

glede na izjemno epidemiološko situacijo se bo na podlagi sklepa ministrice za izobraževanje, znanost in šport, z dne 14. 10. 2020, od 19. 10. 2020 do 25. 10. 2020 v srednjih šolah začasno pričel celotni pedagoški proces izvajati na daljavo.

Na Gimnaziji Ptuj bomo pričeli s ponedeljkom, 19. 10. 2020 izvajati pedagoški proces v učnem okolju MS Teams ter spletnih učilnicah.

Izobraževalni proces torej ni prekinjen, temveč ga izvajamo na daljavo v skladu s prejetimi smernicami in navodili.

Verjamemo, da bomo s skupnimi prizadevanji, tudi v času pouka na daljavo, dosegli načrtovan nivo znanja. Pričakujemo redno vključevanje dijakov v pouk, odgovorno in aktivno domače učenje ter sodelovanje staršev z razredniki. V tem obdobju bodo partnerski odnosi med nami še posebej pomembni in bodo ključni prispevek k zadovoljstvu vseh.

Lep pozdrav v upanju, da se bo situacija izboljšala in bomo lahko prešli čim prej na običajni način poučevanja!

Boštjan Šeruga, ravnatelj

(Visited 165 times, 1 visits today)