Informacijo o omejitvi in podrobna navodila o poteku izbirnega (datumi, prinašanje dokumentacije) in vpisnega postopka (sklepi, potrdila o vpisu) bodo vsi prijavljeni_e  prejeli po pošti na svoje domače naslove.

 

Obveščamo vse prijavljene kandidate-ke, da je vpis  na Gimnaziji Ptuj omejen na naslednjih programih:

  • gimnazija na 118 mest
  • gimnazija(š) na 22 mest
  • umetniška gimnazija – likovna smer na 14 mest

OMEJITEV VPISA  –  OPIS

  • Omejitev vpisa poteka v dveh delih, 1. in 2. krog.
  • Izbira za vpis v šolo se izvede na podlagi razvrstitve z uporabo točk, ki jih pridobite z učnim uspehom v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole tako, da se uporabijo  zaključne ocene obveznih predmetov  iz 7., 8.  in 9. razreda osnovne šole.

Z učnim uspehom  lahko dobite največ 175 točk. (programa gimnazija in umetniška gimnazija).

Za vpis v program gimnazija – športni oddelek, se za izbiro uporabijo zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8.  in 9. razreda osnovne šole in  športni dosežki, (za pridobljen status športnika A se prišteje 10 točk in za pridobljen status športnika B se prišteje 5 točk).

                                   

Če se v 1. oz. 2. krogu izbirnega postopka na spodnji meji razvrsti več kandidatov_k z istim številom točk, pridobljenih  iz zaključnih  ocene obveznih predmetov  iz 7., 8.  in 9. razreda osnovne šole (in športnih dosežkov) se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike.

 

V 1. krogu izbirnega postopka bo sprejetih 90% kandidatov_k od števila razpisanih mest.

  • gimnazija -106
  • gimnazija(š)  – 20
  • umetniška gimnazija – likovna smer – 13

 

V 2. krogu izbirnega postopka sodelujejo kandidati_ke, ki se po 1. krogu izbirnega postopka niso uvrstili na izbrano šolo. Slednji bodo kandidirali na 10 % prostih mest na vseh srednjih šolah, ki imajo vpis omejen, in na še prosta mesta na drugih srednjih šolah

Na podlagi ponujenih prostih mest se bodo odločili za tiste programe oz. šole, na katere bi se želeli vpisati. Po (prioritetnem) vrstnem redu bodo lahko našteli do 10 šol oz. programov, v katere bi se želeli vpisati.

(Visited 746 times, 1 visits today)