Matura natisni E-pošta

Opredelitev splošne mature

Splošna matura je izpit, ki ureja prehod med gimnazijo in univerzo. Z uspešno opravljeno splošno maturo pridobi kandidat srednjo izobrazbo in tako možnost vpisa v katerikoli univerzitetni ali strokovni študij, večinoma brez zahtevanega preizkusa znanja, potrebnega za izbiro kandidatov na univerzi.

Maturitetne izpite opravljajo vsi kandidati hkrati po enakih postopkih in pravilih ter v skladu z enakimi ocenjevalnimi merili. Z opravljeno splošno maturo kandidati dokazujejo doseganje standardov znanja, ki so določeni s cilji gimnazijskega programa ali programa maturitetnega tečaja.

DRŽAVNI IZPITNI CENTER (RIC) / Splošna matura

MATURITETNI KOLEDAR

_____________________________________

KONTAKT

Tajnica maturitetne komisije: Suzana Maltar

Tel.: 02 748 28 31

E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Uradne ure:

Ponedeljek  9.40 - 10.25
Sreda          11.45 - 12.30
Četrtek       11.45 - 12.30

_____________________________________

Jesenski rok mature 2017

Vsi kandidati, ki izpolnjujete pogoje za opravljanje mature v jesenskem roku, boste opravljali izpite v skladu z maturitetnim koledarjem, ki je objavljen na oglasni deski oziroma po individualnem razporedu, ki ste ga dobili pri tajnici ŠMK Suzani Maltar.

•    Vsi izpiti se pričnejo pisati ob 9.00. V šolo pridete ob 8.30. Vse stvari, ki niso povezane z izpitom, boste odložili v učilnico, ki bo objavljena na oglasni deski.  Pri sebi ne smete imeti mobilnih telefonov ali drugih elektronskih naprav. Izklopljene mobilne telefone lahko odložite pri nadzornih učiteljih na hodniku ali pri tajnici ŠMK Suzani Maltar.
•    Pri sebi morate imeti dokument s sliko. Prosimo, da upoštevate izpitni red.

Želimo vam veliko uspeha!

KOLEDAR IZPITOV

Pisni del

24. 8. 2017                    SLO
25. 8. 2017                    MAT
26. 8. 2017                    ANG, NEM
28. 8. 2017                    ZGO, UZG, KEM, GEO
29. 8. 2017                    SOC, PSI, FIL, FIZ
30. 8. 2017                    ANG

Ustni del

28. 8. 2017, ob 8.00                 NEM (individualni razpored)
29. 8. 2017, ob 8.00                 NEM (individualni razpored)
30. 8. 2017, ob 8.00                 NEM (individualni razpored)
31. 8. 2017, ob 10.00               MAT
1. 9. 2017, ob 12.00                 ANG
4. 9. 2017, ob 14.15                 SLO

_____________________________________

Objava rezultatov splošne mature 2017

Rezultate splošne mature 2017 boste dobili na šoli v ponedeljek, 10. 7. 2017, ob 10.00 v knjižnici. Če želite, si lahko rezultat pogledate tudi na spletni strani.


Slavnostna podelitev maturitetnih spričeval bo v ponedeljek, 10. 7. 2017, ob 18.00, v kulturni dvorani. Spričevalo je uradni dokument, ki ga morate dvigniti osebno in prejem potrditi s podpisom.

Vsi, ki ne boste mogli dvigniti spričevala 10. julija 2017, ga boste lahko dvignili še 11. in 12. julija 2017, med 10.00 in 12.00 uro.
Ostale dneve do 16. avgusta 2017 bo šola predvidoma zaprta in spričevala ne boste mogli dvigniti. Spričevala boste lahko dvignili po 16. avgustu 2017.
_____________________________________

Prijave na jesenski rok mature 2017

Kandidati, ki želite opravljati celotno maturo (tudi tisti, ki ste se prijavili na spomladanski izpitni rok in niste izpolnjevali pogojev), popravni izpit na maturi, dodatni predmet na splošni maturi ali izboljševati oceno na maturi v jesenskem roku 2017, se morate prijaviti najkasneje do torka, 11. julija 2017.  Prijavnico kupite v knjigarni in jo oddate na šoli. Prijavnico lahko pošljete tudi po pošti, s pripisom »za Suzano Maltar«. Poštni žig mora biti datiran najkasneje z 11. julijem 2017.

Dijaki, ki boste opravljali popravne izpite še v avgustovskem roku, boste lahko pristopili k jesenskemu opravljanju mature, če boste izpite uspešno opravili.

Maturitetne izpite boste opravljali od 24. 8. 2017 do 30. 8. 2017.
18. avgusta 2017 boste dobili individualni razpored opravljanja izpitov pri tajnici ŠMK Suzani Maltar.
20. 8. 2017 je zadnji rok za pisno odjavo od izpita v jesenskem roku in zadnji rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje splošne mature.

Ustni izpiti v jesenskem roku bodo potekali od 24. 8. 2017 do 4. 9. 2017. Zaradi kratkih rokov boste verjetno opravljali dva ustna izpita na dan.

_____________________________________

Spomladanski rok mature 2017

Vsi kandidati, ki izpolnjujete pogoje za opravljanje mature v spomladanskem roku, boste opravljali izpite v skladu z maturitetnim koledarjem, ki je objavljen na oglasni deski.

•    Vsi izpiti se pričnejo pisati ob 9.00. V šolo pridete ob 8.30. Vse stvari, ki niso povezane z izpitom, boste odložili v učilnico, ki bo objavljena, ali v omarice. Pri sebi ne smete imeti mobilnih telefonov, ročnih ur ali drugih elektronskih naprav. Izklopljene mobilne telefone lahko odložite pri nadzornih učiteljih na hodniku ali pri tajnici ŠMK Suzani Maltar.
•    Pri sebi morate imeti dokument s sliko. Prosimo, da upoštevate izpitni red.
•    Kandidati, ki ne izpolnjujete pogojev za opravljanje mature v spomladanskem roku, se morate znova prijaviti na maturo, če jo želite opravljati v jesenskem roku. V primeru, da ne opravite uspešno popravnih izpitov v junijskem roku, jih lahko opravljate še v avgustovskem in opravljate maturo v avgustovskem roku po uspešno opravljenih popravnih izpitih. Na jesenski rok mature se lahko prijavite  že konec junija, najkasneje pa do 11. julija 2017.

ŽELIMO VAM VELIKO USPEHA!

_____________________________________

SLOVENŠČINA - Izpitna pola 1 (Esej)

V četrtek, 4. maja 2017, bo potekal pisni izpit mature iz  slovenščine. Dijaki pridete v šolo ob 8.30.

Pisni izpit se začne ob 9.00. Začetek izpita pomeni čas, ko kandidati začnejo reševati izpitno polo. Kandidati se zberejo v prostoru za opravljanje pisnega izpita 20 minut pred začetkom izpita. Čas pisanja je 120 minut.

_____________________________________

Predmaturitetni preizkus iz slovenščine • esej

Petek,10. marec 2017

Vsi dijaki 4. letnika in maturitetnega tečaja boste v petek, 10. marca 2017, pisali predmaturitetni preizkus iz slovenščine.

Pisati boste pričeli ob 12.40. Na oglasni deski bo objavljen razpored kandidatov po prostorih.
Vse stvari, ki niso povezane z izpitom, boste odložili v omarice oziroma v učilnico, ki bo objavljena na oglasni deski. V učilnici ne smete imeti mobilnih telefonov in ostalih elektronskih naprav. Pri sebi morate imeti osebni dokument s sliko.

Prosimo, da upoštevate izpitni red.
Želimo vam veliko uspeha!

_____________________________________

Predmaturitetni preizkus iz angleščine v sredo,15. marca 2017

Vsi dijaki 4. letnika in maturitetnega tečaja boste v sredo, 15. marca 2017, pisali predmaturitetni preizkus iz ANGLEŠČINE.

Pisati boste pričeli ob 12.40. Na oglasni deski bo objavljen razpored kandidatov po prostorih.
Vse stvari, ki niso povezane z izpitom, boste odložili v omarice oziroma v učilnico, ki bo objavljena na oglasni deski.  V učilnici ne smete imeti mobilnih telefonov in ostalih elektronskih naprav. Pri sebi morate imeti osebni dokument s sliko.

Prosimo, da upoštevate izpitni red.

_____________________________________

Prijave na maturo in na dodatni predmet na maturi 2017

Vsi, ki želite opravljati splošno maturo, popravni izpit na splošni maturi, zviševati oceno ali opravljati dodatni predmet na splošni maturi v junijskem roku 2017, se morate najkasneje do 28. marca 2017 prijaviti pri tajnici ŠMK Suzani Maltar.

Ustrezno prijavnico kupite v knjigarni ali jo poiščete na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport in natisnete.

Kandidati, ki se boste prijavili na dodatni predmet , morate k prijavi predložiti fotokopijo spričevala 3. in 4. letnika. Kandidati, ki še obiskujete 4. letnik, predložite fotokopijo spričevala 3. letnika, fotokopijo spričevala 4. letnika pa takoj, ko ga boste dobili ob zaključku letnika. Če spričeval ne boste predložili, ne boste mogli pristopiti k opravljanju izpita.

Kandidati, ki nimate statusa dijaka oziroma boste opravljali maturitetne izpite kot »21-letniki«, morate ob prijavi predložiti fotokopijo potrdila o plačilu izpitov.


ŽELIMO VAM VELIKO USPEHA!

_____________________________________