Prijave na maturo in na dodatni predmet na maturi 2016 natisni E-pošta

Vsi, ki želite opravljati splošno maturo, popravni izpit na splošni maturi, zviševati oceno ali opravljati dodatni predmet na splošni maturi v junijskem roku 2016, se morate najkasneje do 29. marca 2016 prijaviti pri tajnici ŠMK Suzani Maltar.

Ustrezno prijavnico kupite v knjigarni ali jo poiščete na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport in natisnete.
Kandidati, ki se boste prijavili na dodatni predmet , morate k prijavi predložiti fotokopijo spričevala 3. in 4. letnika. Kandidati, ki še obiskujete 4. letnik, predložite fotokopijo spričevala 3. letnika, fotokopijo spričevala 4. letnika pa takoj, ko ga boste dobili ob zaključku letnika. Če spričeval ne boste predložili, ne boste mogli pristopiti k opravljanju izpita.
Kandidati, ki nimate statusa dijaka oziroma boste opravljali maturitetne izpite kot »21-letniki«, morate ob prijavi predložiti fotokopijo potrdila o plačilu izpitov.