Objava rezultatov splošne mature 2017 natisni E-pošta

Rezultate splošne mature 2017 boste dobili na šoli v ponedeljek, 10. 7. 2017, ob 10.00 v knjižnici. Če želite, si lahko rezultat pogledate tudi na spletni strani.

Slavnostna podelitev maturitetnih spričeval bo v ponedeljek, 10. 7. 2017, ob 18.00, v kulturni dvorani. Spričevalo je uradni dokument, ki ga morate dvigniti osebno in prejem potrditi s podpisom.

Vsi, ki ne boste mogli dvigniti spričevala 10. julija 2017, ga boste lahko dvignili še 11. in 12. julija 2017, med 10.00 in 12.00 uro.
Ostale dneve do 16. avgusta 2017 bo šola predvidoma zaprta in spričevala ne boste mogli dvigniti. Spričevala boste lahko dvignili po 16. avgustu 2017.

Prijave na jesenski rok mature 2017

Kandidati, ki želite opravljati celotno maturo (tudi tisti, ki ste se prijavili na spomladanski izpitni rok in niste izpolnjevali pogojev), popravni izpit na maturi, dodatni predmet na splošni maturi ali izboljševati oceno na maturi v jesenskem roku 2017, se morate prijaviti najkasneje do torka, 11. julija 2017.  Prijavnico kupite v knjigarni in jo oddate na šoli. Prijavnico lahko pošljete tudi po pošti, s pripisom »za Suzano Maltar«. Poštni žig mora biti datiran najkasneje z 11. julijem 2017.

Dijaki, ki boste opravljali popravne izpite še v avgustovskem roku, boste lahko pristopili k jesenskemu opravljanju mature, če boste izpite uspešno opravili.

Maturitetne izpite boste opravljali od 24. 8. 2017 do 30. 8. 2017.
18. avgusta 2017 boste dobili individualni razpored opravljanja izpitov pri tajnici ŠMK Suzani Maltar.
20. 8. 2017 je zadnji rok za pisno odjavo od izpita v jesenskem roku in zadnji rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje splošne mature.

Ustni izpiti v jesenskem roku bodo potekali od 24. 8. 2017 do 4. 9. 2017. Zaradi kratkih rokov boste verjetno opravljali dva ustna izpita na dan.