Projekt Highlight your surroundings 2016/2017 natisni E-pošta

Gimnazija Ptuj sodeluje v triletnem evropskem projektu ERASMUS+ z naslovom Highlight your surroundings. Poleg ptujske gimnazije je v projekt vključenih še sedem šol iz sedmih evropskih držav: iz Španije, Nemčije, Italije, Francije, Švedske, Nizozemske in Norveške. Cilj projekta je pri mladih razvijati kompetence, kot sta na primer podjetnost in inovativnost, na področjih, vezanih na lokalno okolje. Tema je zelo osredotočena na turistične priložnosti domačega okolja. Naloga vseh vključenih šol je v prvem letu oblikovati sprehod po mestu za mlade, v drugem letu se bomo ukvarjali s kolesarskimi potmi po okolici in v tretjem letu vse skupaj nadgradili s QR-kodami, oblikovanjem skupne spletne strani itd. Od meseca oktobra 2016 so dijaki sodelovali v različnih izobraževanjih z namenom, da do konca projekta dosežejo v projektu zastavljene cilje.
V tem šolskem letu so naši dijaki sodelovali tudi v izmenjavah z dijaki iz Nemčije in Španije. Na Ptuju smo  pripravili dva zelo različna sprehoda po mestu – enega v obliki brošure in drugega v obliki videospota, skupna točka obeh pa je, da vse pripravljajo mladi za mlade. Zajeli so različna področja: kulturo, etnologijo, kulinariko, zgodovino, šport … V mesecu aprilu so naši dijaki svoje partnerje obiskali v Španiji in Nemčiji, kjer so se ukvarjali s podobnimi nalogami, vendar v drugem okolju.
Poglavitni cilj takih projektov niso le konkretni izdelki, razvijanje in nadgrajevanje kompetenc, temveč tudi spoznavanje mladih iz različnih držav in tkanje medkulturnih navezav ter ustvarjanje priložnosti za spoznavanje podobnosti in razlik med nami. In to je eno od bogastev, ki jih Gimnazija Ptuj nudi svojim dijakom – širiti svoja obzorja in se tako naučiti  sprejemati različnost.

Boštjan Šeruga

Nekaj vtisov ...