Tabor DSD 2 na Pohorju natisni E-pošta

V okviru projekta DSD2 smo se dijaki 4. letnikov 23. 10. 2017 odpravili na tabor na Pohorje. Nastanili smo se v hotelu Tisa, kjer so potekale intenzivne priprave na izpit za pridobitev certifikata o aktivnem znanju nemščine na nivoju C1. Priprave so obsegale 3 dni, v katerih smo dijaki reševali naloge slušnega in bralnega razumevanja, utrjevali in poglabljali znanje slovnice in izboljševali naše pisno izražanje. Projektne naloge za ustni del izpita, katerih naslove smo si izbrali glede na naše interese, smo predstavljali ob večerih. S pomočjo profesoric smo odpravljali napake in si med seboj pomagali, da bodo naše naloge brezhibne. Ob učenju, ki je z odmori potekalo od 9. ure zjutraj do 19. ure zvečer, nam je ostalo tudi nekaj časa za druženje, kratke sprehode in športne aktivnosti. Da nam ni zmanjkalo energije, so poskrbeli tudi kuharji v hotelu. Hrana je bila okusna in je nikoli ni zmanjkalo. Zmeraj so nas presenečali s sladicami, postregli so nam tudi z originalno pohorsko omleto.

Resda je bil tabor deloven, vendar vsak naš dosežek kot je certifikat o aktivnem znanju nemščine, zahteva vložen čas in intenzivno delo.

Damiana Pajnkiher, 4. c