Predmaturitetni preizkus iz slovenščine natisni E-pošta

Predmaturitetni preizkus iz slovenščine pišete vsi dijaki 4. letnikov in maturitetnega tečaja.

Termin • Sreda, 13. marec 2018, ob 9.00

Čas pisanja • Pola 1: 120 minut / Odmor: 30 minut / Pola 2: 90 minut

V šolo pridete ob 8.40. Po abecednem vrstnem redu boste razporejeni v učilnice 15, 16, 17, 21, 23, 25, 26 in 27. Seznam bo izobešen na oglasni deski v prvem nadstropju in pred učilnicami. Vse osebne stvari, ki niso povezane z izpitom, odložite v učilnici 20, mobilne telefone boste oddali pri profesorjih v učilnicah. Pri sebi morate imeti osebni dokument s sliko. Prosimo, da upoštevate izpitni red.

Želimo vam veliko uspeha!