Svet staršev natisni E-pošta

ČLANI SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

razred

Ime in priimek

1.a

Barbara Rodošek

1.b

Olga Denac

1.c

Katja Arko Kampuš

1.d

Tatjana Kralj Gojčič

1.š

Ines Gotal Kolarič

2.a

Borut Fekonja

2.b

Laura Planinc

2.c

Viki Ivanuša

2.dš

Srečko Peklar

3.a

Irena Sarić

3.b

Simona Hojak

3.c

Leonida Volgemut

3.d

Boštjan Tomasino

3.š

Izidor Gnilšek

4.a

Janez Bezjak

4.b

Matjaž Kekec

4.c

Alenka Korpar

4.d

Irena Maroh

4.š

Marija Baškarad

Predsednik Sveta staršev Gimnazije Ptuj je g. Borut Fekonja.

 

POSLOVNIK SVETA STARŠEV

SKLEPI SVETA STARŠEV

 

 

Rakuša

Silva