SKODELICA USTVARJALNOSTI natisni E-pošta


A CUP OF CREATIVITY IN EDUCATIONAL PROCESS

SKODELICA USTVARJALNOSTI V IZOBRAŽEVALNEM PROCESU

PARTNERJI:

 • 6 GEL KAVALAS, Kavala, Grčija
 • AERBP, Caldas da Rainha, Portugalska
 • IIS GMCA, Torino, Italija
 • PRIJAVITELJ: Gimnazija Ptuj, Ptuj, Slovenija

TRAJANJE PROJEKTA: 24 mesecev (1. 9. 2017 – 31. 8. 2019)

CILJNE SKUPINE:

 • DIJAKI (v projektno skupino je vključenih 6 dijakov 2. letnikov),
 • UČITELJI ( projektni tim sestavljajo 4 učitelji),
 • STARŠI sodelujejo kot informatorji,
 • KULTURNE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA, PODJETNIKI, OBRTNIKI sodelujejo pri izvedbi projektnih aktivnosti.

PROJEKT SE VEŽE NA VSEBINE:
ustvarjalnost in kultura, IKT – digitalne kompetence in inovativni učni načrti

CILJI:

 • dijaki izkusijo ustvarjalne pristope k učenju,
 • razvijajo nov način raziskovanja,
 • razvijajo kulturno zavest in izostrijo občutek za družbene procese doma in na tujem,
 • učitelji uvajajo ustvarjalne pristope v pouk,
 • izmenjujejo primere dobre prakse, s katerimi obogatijo učni načrt,
 • uvajajo metode vrednotenja ustvarjalnosti.

REZULTATI:

 • spletna zbirka učnega gradiva,
 • zbirka smernic za vrednotenje ustvarjalnosti,
 • zbirka skodelic,
 • zbirka umetniških del (slike, risbe, posterji, dizajn),
 • projektna spletna stran,
 • aplikacija za pametni telefon.

UDELEŽENCI RAZVIJAJO VEŠČINE IN KOMPETENCE:

 • ustvarjalnost,
 • jezikovne veščine (materinščina, angleščina),
 • medosebne in medkulturne veščine,
 • veščine na področju IKT, družbenih medijev in mobilnih tehnologij.

Udeleženci izkusijo in živijo temeljne vrednote sožitja med narodi: strpnost,

odprtost, vključevanje, spoštovanje. Spoznavajo, kje in kako bodo v prihodnosti

lahko delovali kot izobraženi in ustvarjalni ljudje.

_______________________________________________________________________

 

ŠOLSKO LETO 2017/18

Gimnazija Ptuj, 12. – 16. 2. 2018

V tem tednu Gimnazija Ptuj gosti prvo mednarodno dejavnost učenja. Dijaki partnerskih

šol so zelo zaposleni: v literarni delavnici so pripravljali učno uro z besedili, povezanimi z

napitki, urejali so rezultate raziskave ter se v pravi zimski idili odpravili na snemanje

geografskih značilnosti Slovenije. Portugalska skupina nas je presenetila z domiselnimi

skodelicami, na Ptujskem gradu pa je potekala nadvse živahna delavnica za učno uro

zgodovine: življenje v srednjem veku.

_______________________________________________________________

3. december slovenski muzeji in galerije poimenujejo Ta veseli dan kulture in ponudijo brezplačne oglede vsem

obiskovalcem. Člani projektne skupine, ki pripravljamo zgodovinski del srečanja na Ptuju, smo zato sončno

nedeljo izkoristili za načrtovanje prizorov pred pisanjem snemalne knjige. Ptujski grad je vreden ogleda

tudi za domačine!

_______________________________________________________________

V Torinu smo se prvič srečali vsi učitelji, ki sodelujemo v projektu. Pregledali smo načrt dela, zastavljene cilje

in načrtovane dejavnosti. Koordinatorica projekta je predstavila angleščino kot delovni jezik,

portugalski koordinator, Luis Militao, pa uporabo multimedije v projektu.

Gostitelji, profesorji na šoli Luigi Casale, so nas nadvse gostoljubno sprejeli. V popoldanskih urah so nas

popeljali po Torinu, kjer smo lahko videli znamenitosti iz preteklosti, pa tudi zanimive primere sodobne

ustvarjalne dejavnosti. V duhu projektnega naslova so nas povabili na kavo ali vročo čokolado v najstarejšo

kavarnico Al Bicerin, ustanovljeno leta 1763.

Srečali smo se tudi z dijaki, ki bodo sodelovali v projektu in se že veselijo srečanja na Gimnaziji Ptuj.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V nedeljo, 1. oktobra, smo si ogledali razstavo v Dominikanskem samostanu.

Nastala je v sklopu dejavnosti festivala Ptujske zgodbe o kavi. Srečali smo se

z gospo Heleno Ajdnik iz podjetja Kreativus, s katerim bomo sodelovali v našem projektu.

1. oktober je svetovni dan kave.

S projektom smo seznanili tudi širšo javnost.

prispevek

 

V projektu sodelujejo dijaki Rok Mesarič, Miha Vindiš, Aleksander Štumberger,

Aljaž Marinič, ter dijakinje Anja Molnar, Samanta Škrabl in Daša Stanka Mogu.

 


 

Projektni timi učiteljev so se prvič videli na video konferenci 13. 9. 2017.

Foto: Stanislav Šenveter

 

 

Koordinatorica je projekt predstavila učiteljskemu zboru na pedagoški konferenci 20. 9. 2017.

Foto: Stanislav Šenveter