Pouk DSD kot pripravo na izpit za pridobitev certifikata o aktivnem znanju nemščine začnemo izvajati v 2. letniku. V 2. in 3. letniku se pouk izvaja v okviru rednega pouka in v sklopu izbirnega dela obveznih izbirnih vsebin (OIV), v 4. letniku pa priprave na izpit izvajamo kot izbirni predmet v prvem ocenjevalnem obdobju do izvedbe ustnega izpita.

Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Pisni del se izvaja običajno v decembru in zajema jezikovne spretnosti bralno razumevanje, slušno razumevanje in pisno izražanje, ustni del izpita pa običajno poteka v januarju. Za ustni del izpita morajo dijaki pripraviti projektno nalogo in predstavitev izbrane teme.

Tabor DSD na Pohorju pripravljajo in izvajajo profesorice nemškega jezika od šolskega leta 2016/17 samostojno (pred tem v sodelovanju s programskim učiteljem/programsko učiteljico za DSD iz Nemčije). Odkar smo v šolskem letu 2014/15 začeli izvajati tudi izpit DSD I, prve tri dni potekajo intenzivne priprave na izpit za pridobitev certifikata o aktivnem znanju nemščine na nivoju C1 (po skupnem evropskem referenčnem okviru za tuje jezike), druge tri dni pa za certifikat na nivoju B1. Dijaki v skupinah rešujejo naloge slušnega in bralnega razumevanja, utrjujejo in poglabljajo znanje slovnice, se urijo v pisnem izražanju, ob večerih pa predstavljajo projektne naloge, ki jih pripravljajo za ustni del izpita. Ob učenju, ki z odmori poteka od 9. ure zjutraj do 19. ure zvečer, ostane tudi nekaj časa za športne aktivnosti in druženje.

(Visited 361 times, 1 visits today)