PROGRAM JE NAMENJEN aktivnim športnikom, ki želijo uskladiti svoje športne obveznosti in gimnazijski program in se kvalitetno pripraviti, da uspešno opravijo maturo.

VPIS v športni oddelek  Gimnazije Ptuj je možen s končano devetletno osnovno šolo in izkazano športno kategorizacijo (zdravniško potrdilo, potrdilo nacionalne panožne zveze, potrdilo o članstvu v klubu, izjava trenerja).

Za vpis v športni oddelek je potrebno do 2. 3. 2023 oddati dokumentacijo;

– Potrdilo nacionalne športne panožne zveze  PDF

– Izjava trenerja  PDF

– Potrdilo osebnega oz. šolskega zdravnika  (izda zdravnik)

Dokumentacijo lahko pošljete po pošti, ali oddate osebno.

 

Povezava na stran MIZŠ:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/#c17947.
Število vpisanih dijakov je 20.

Gimnazija Ptuj v ŠPORTNEM ODDELKU omogoča popolni individualni program glede na športne obveznosti dijaka in vsakemu dijaku zagotovi uspešno športno kariero in učne rezultate.

PROGRAM ŠPORTNEGA ODDELKA je enak gimnazijskemu programu (glej splošna gimnazija) s posameznimi športnimi prilagoditvami.
Dijaki v športnem oddelku imajo v prvem, drugem in tretjem letniku večje številu ur športne vzgoje in prilagojeno  razporeditev enoletnih predmetov.
Po končanem štiriletnem izobraževanju na gimnaziji opravlja dijak maturo. Priprava na maturo v 4. letniku  poteka enako kot v programu splošne gimnazije.

PREDMETNK

(Visited 3.171 times, 1 visits today)