Teče šestnajsto leto, odkar dijake četrtih letnikov seznanjamo s krvodajalstvom in tistim, ki jih to zanima, pomagamo ter jih vzpodbujamo, da stopijo na pot krvodajalstva in z njim povezane humanitarnosti.

Toda letos so bile drugačne okoliščine. Virus COVID–19 in čas epidemije sta vplivala na izvedbo dejavnosti. Predstavitev krvodajalstva in vpisa nesorodnih darovalcev krvotvornih matičnih celic v register Slovenija Donor je zato potekala na daljavo. Videokonferenčno predavanje so izvedle študentke Društva študentov medicine Maribor, dijaki pa so ga spremljali v svojih matičnih učilnicah.

Krvodajalske akcije se vsako leto udeležijo tudi učitelji in drugi delavci naše šole. Kri lahko darujejo na transfuzijskem oddelku ptujske bolnišnice, ki deluje v okviru Centra za transfuzijsko medicino UKC Maribor.

Hvala vsem, ki ste se ali se še boste odločili za to humanitarno dejanje.

Ponosni smo na vsakega krvodajalca in tudi na vse, ki so bili pripravljeni darovati kri.

Alenka Valentin

(Visited 47 times, 1 visits today)