Angleščina – vsak jo zna. Obkroža nas v vsakdanjem življenju, je jezik popularne kulture, oglaševanja, interneta. Kaj lahko angleščina kot šolski predmet še ponudi dijakom? O, veliko. Ta svetovni jezik je namreč preprost na osnovni ravni, ko pa dijaki odkrivajo zakonitosti zapletenih struktur in bogastvo angleškega besednjaka, se jim ponudijo  povsem nove izrazne možnosti. Postajajo natančni, dosledni  in poglobljeni govorci ciljnega jezika.

Cilj pouka jezika je razvijanje vseh štirih spretnosti – poslušanja, branja, govora in pisanja, ne zgolj za enostavno sporazumevanje, temveč kot priprava na akademsko delo na univerzi in kasneje v poklicu. Število dijakov, ki se še učijo angleščino kot drugi tuji jezik, vidno upada, hkrati pa jo tudi ti dijaki obvladajo na visoki ravni.

Ptujski gimnazijci blestijo na mednarodnih izmenjavah, projektih, konferencah, kjer jezik nastopa kot orodje, torej v vlogi, kot ga bo v prihodnosti večina dijakov tudi uporabljala. Dobro znanje jezika jim omogoča vključevanje v številne dejavnosti, ki jih ponuja izobraževanje na Gimnaziji Ptuj: projekti Erasmus+ in Comenius, ENO (Environment online), akcija »Evropski dan jezikov«, organizacija MUN konference (Model United Nations Conference), človekoljubna akcija pisanja apelov za Amnesty International, mednarodne izmenjave s šolami v Evropi in izven nje, natečaji na mednarodni ravni, mednarodna debatna tekmovanja, ekskurzije v Veliko Britanijo in na Irsko. Vse to je zagotovo izjemno pomembna popotnica za življenje.

(Visited 556 times, 1 visits today)