ČLANI SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

Razred Ime in priimek
1.a Tomaž Kosar
1.b Darja Arnuš Bizilj
1.c Tanja Božič
1.d Jelka Avguštin
1.š Leonela Bavdek
1.u Katja Krevs
2.a Nataša Kuhar
2.b Katja Perko Vugrinec
2.c Vlado Ripak
2.š Anja Meško Jambriško
2.u Aleš Kirbiš
3.a Saška Hodnik
3.b Jernej Miklošič
3.c Andrejka Horvat
3.dš Boštjan Majcenovič
4.a Nataša Jurkovič
4.b Damijan Plajnšek
4.c Daniela Štumberger
4.d Lidija Marin
4.š Maja Majnik Berghaus

 

Predsednica sveta staršev Gimnazije Ptuj je ga. Maja Majnik Berghaus.

POSLOVNIK SVETA STARŠEV

SKLEPI SVETA STARŠEV

(Visited 451 times, 1 visits today)