ČLANI SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

1. a Kuhar Nataša
1. b Perko Vugrinec Katja
1. c Ripak Vlado
1. š Meško Jambriško Anja
1. u Kirbiš Aleš
2. a Hodnik saška
2. b Vuk Kostanjevec Ksenija
2. c Horvat Andrejka
2. dš Majcenovič Boštjan
3. a Jurkovič Nataša
3. b Plajnšek Damijan
3. c Štumberger Daniela
3. d Marin Lidija
3. š Majnik Berghaus Maja
4. a Rodošek Barbara
4. b Denac Olga
4. c Arko Kampuš Katja
4. d Kralj Gojčič Tatjana
4. š Gotal Kolarič Ines

Predsednica sveta staršev Gimnazije Ptuj je ga. Maja Majnik Berghaus.

POSLOVNIK SVETA STARŠEV

SKLEPI SVETA STARŠEV

(Visited 347 times, 3 visits today)