Tema: „Druga svetovna vojna“

Sreda, 27. januar 2021, od 14.00 do 15.00

Tekmovanje iz zgodovine je prestavljeno iz 27. januarja 2021 na teden pred zimskimi počitnicami. Vse informacije sledijo.

Literatura za pripravo na šolsko tekmovanje:

Aleš Gabrič, Mateja Režek (2011): Zgodovina 4, učbenik za 4. letnik gimnazije. Ljubljana: DZS.  (str. 58-75)

Palumbo, Pietro et al. (1998): 20. stoletje (Zbirka Človek in čas). Ljubljana:  Mladinska knjiga. (str. 12-13, 16-18, 22, 24, 25, 26-27, 34)

(na straneh v odebeljenem tisku samo del besedila, ki se nanaša na čas druge svetovne vojne)

Gradivo je skenirano in dostopno na povezavi:

vir 1

vir 2

Priprav na šolsko tekmovanje ne bo organiziranih.

Na vseh šolah tekmujete istočasno, rešujete tudi enotno polo – ne glede na letnik. Za uspeh ste lahko nagrajeni z bronastim priznanjem.

Prijavite se pri  učiteljih zgodovine do petka, 22. januarja  2021.

Najboljših šest dijakov se bo udeležilo državnega tekmovanja, ki bo potekalo v soboto,

20. marca 2021, na Šolskem centru Postojna.

 

Želimo vam veliko uspeha.

V kolikor bo tekmovanje odpovedano, vas bomo obvestili takoj, ko prejmemo obvestilo.

Mentorica: Jelka Kokol Plošinjak

(Visited 165 times, 1 visits today)