Projekt Active Ctizenship Found  – Preseganje kulture poniževanja

V mesecu oktobru smo na Gimnaziji Ptuj v okviru projekta Preseganje kulture poniževanja v sodelovanju z društvom Ljubljana Pride, ki je nosilec projekta v Sloveniji, izvedli prvi sklop aktivnosti:

  •  Delavnici za dijake 2. C in 2. U oddelka na temo vrstniškega nasilja.

Cilj delavnice je  bil,  da reagirajo in se zoperstavijo kulturi nasilja. Z raziskovanjem resničnih primerov vrstniškega nasilja so razmišljali o njegovih vzrokih in posledicah. Primerjali so različne načine reagiranja na nasilje in razmislili, kaj lahko sami naredijo, če so priča vrstniškemu nasilju. Naučili so se prepoznati manj vidne oblike vrstniškega nasilja, ozavestili  lastno vlogo in odgovornost pri preprečevanju vrstniškega nasilja in razvijali  empatijo in strpnosti do vrstnic_kov iz ranljivih skupin, vključno z LGBTIQ+ osebami.

  •  Razstava Preseganje kulture poniževanja,

ki vključuje umetniška dela LGBTIQ+ (mladih) oseb, ki so nastala na podlagi njihove izkušnje z vrstniškim nasiljem in/ali nasiljem na spletu. Razstava vključuje izdelke osmih mladih LGBTIQ+ oseb iz Slovenije ter dveh LGBTIQ+ oseb iz tujine. Njihovi izdelki so raznoliki: od ilustracij do poezije, stripov, plakatov in publikacij, ki se gibljejo med humornim, eksperimentalnim in intimnim, vedno pa s sporočilom mladim osebam, ki doživljajo vrstniško nasilje, da niso same.
Razstava je vizualno sporočilna in omogoči  osebno  povezavo s čustvi in stiskami ter pogumom  avtoric_jev. Organizirano so si jo ogledali dijaki 3. letnikov.

  • Predstavitvena stojnica,

kjer je bilo  predstavljeno delovanje društva, različni materiali (publikacije, značke, nalepke..) in možnosti prostovoljstva v LGBTIQ+ organizacijah. Na voljo je bila tudi možnost za pogovor in  vprašanja mladih.

  •  Delavnica za starše na temo,  kakšna je vloga staršev v situaciji vrstniškega nasilja

in kako lahko mladostnicam_kom nudijo podporo. Predstavili so  tudi področje vrstniškega nasilja na podlagi spolne identitete in/ali usmerjenosti ter odprli prostor za vprašanja in pogovor. Delavnica je vključevala tudi izpoved mlade LGBTIQ+ osebe in njene izkušnje vrstniškega nasilja na podlagi spolne identitete in spolne usmerjenosti.

  • Fokusna skupina za mapiranje preprek pri naslavljanju LGBTIQ+ tem v šolskem okolju na Gimnaziji Ptuj.

 

Izvajalci aktivnosti in udeleženci so izražali zadovoljstvo z vsebinami in metodami dela in vsi se strinjamo, da samo  s sodelovanjem in medsebojnim sprejemanjem  spreminjamo svet na bolje.

Vabljeni k ogledu kratkega videa.

Preseganje kulture poniževanja: Delavnici in razstava na Gimnaziji Ptuj – YouTube

Darja Rokavec

(Visited 13 times, 1 visits today)