Slovenska mreža pridruženih šol UNESCO (ASPnet) je bila povabljena k sodelovanju  na globalnem UNESCO ASPnet forumu mladih. Med predlaganimi predstavniki različnih slovenskih šol je bila izbrana ptujska gimnazijka Jada Kodrič, ki je zastopala vse dijakinje in dijake slovenske ASPnet. Jada je odlično opravila svojo nalogo in zapisala nekaj glavnih poudarkov s srečanja.

Renata Merc Furman, Aleksandra Pal, Darja Rokavec

 

Globalni UNESCO ASPnet forum mladih je potekal v  času od 7. do 9. decembra 2021,  pod naslovom Aktiviraj se – Za ljudi za planet. Tokrat v virtualni obliki.

Uvodni pozdrav je imela Julie Saito, mednarodna koordinatorica UNESCO ASPnet, udeležence pa je nagovorila Stefania Giannini, pomočnica generalnega direktorja UNESCO za področje izobraževanja. V svojem nagovoru je izpostavila:

“The international community has responsibility to deliver for young people, but we need young people on board to co-create the future”.

Njeno sporočilo v celoti je dostopno na:  https://www.youtube.com/watch?v=yLnYQZ7pIj4

Cilji foruma so bili izmenjava pogledov dijakov na svet, ki se pod vplivom podnebnih, razvojnih in družbenih sprememb spreminja, izmenjava idej in iskanje rešitev ter postavljanje ciljev in akcij za zaščito sveta. Foruma se udeležilo več kot 100 dijakov UNESCO mreže pridruženih šol (ASPnet) in predstavnikov mreže UNESCO Youth Leaders iz 53 držav z vseh koncev sveta. Na forumu sem zastopala dijake slovenske mreže pridruženih šol UNESCO.

Po nagovorih so mladi iz Indije, Pakistana, Omana, Indonezije in Grčije predstavili akcije, ki so jih sami izpeljali v svojem okolju. Najbolj se me je dotaknila zgodba dijaka iz Omana, ki je opisal, kako je reševal žrtve množičnih poplav in organiziral dobrodelno akcijo za čiščenje poplavljenih stanovanj in hiš. Razvil in predstavil pa je tudi  idejo za izgraditev jezu in obzidja ter namestitev evakuacijske opreme, ki bi dolgoročno omilila težave.

V osrednjem delu foruma smo se razdelili v posamezne skupine, glede na problemsko področje, kjer smo želeli sodelovati. Teme so bile: človekove pravice, podnebne spremembe, umetna inteligenca, onesnaževanje. Sama sem se vključila v skupino o podnebnih spremembah. Predstavljali  smo trenutne razmere v naših državah, predstavili svoja stališča, opredelili  osnovne globalne  probleme (taljenje ledenikov, emisije, suše, poplave ipd.) in iskali možne rešitve. Govorili smo tudi o tako imenovanih »changemakerjih«, njihovih karakteristikah (npr. biti vodja, ki spodbuja in opogumlja druge, se drzno odloča in se zaveda negativnih odzivov iz okolja), kaj jih žene naprej (npr. izobrazba in zavedanje problemov), o izzivih, ki se jim postavljajo na pot in se z njimi soočajo (npr. pomanjkanje ozaveščenosti v družbi, ljudje, ki ne jemljejo problemov resno) in  kako postati aktivist v lastnem okolju, kaj lahko naredim sam in kako pridobim vrstnike. Vodje posameznih skupin  so naše rešitve in predloge strnili in predstavil na plenarnem srečanju. V skupnih zaključkih je izstopala ena ugotovitev. Ključ do rešitev je izobraževanje; dostopnost do izobraževanja za vse mlade sveta, razvijanje veščin aktivizma in problemski pristop pri pouku vseh predmetov, pri projektih, šolskih in izvenšolskih dejavnostih, ozaveščanje mladih o globalnih problemih in razvijanje želje za iskanje rešitev in akcijo. Saj vendar velja, da na mladih svet stoji.

Kot slovenska predstavnica sem ugotovila, koliko težav obstaja drugod v svetu, a so za večino nepoznane in nevidne. Vedno bolj dojemam, da smo le skupaj lahko res močni. S sodelovanjem na forumu sem pridobila bogato mednarodno izkušnjo in nova spoznanja. Zelo sem vesela, da sem dobila priložnost biti članica te ekipe, ki me je navdušila in, kjer sem spoznala koliko mladih ima veliko srce in se je pripravljeno aktiviratI za spremembe, za ljudi, za planet.

Jada Kondrič, 3.a

(Visited 54 times, 1 visits today)