V petek, 4. februarja 2022, smo dijaki oddelka 3.A imeli zelo zanimivo in pomembno razredno uro, ki je bila vsebinsko povezana s snovjo, ki jo obravnavamo pri angleščini, ter z dejavnostmi Karierne orientacije. Na povabilo razredničarke Aleksandre Pal so nam nekdanji dijaki Gimnazije Ptuj, ki so sedaj študentje 2.letnika, predstavili svoje študijske smeri. Prek aplikacije Zoom so se nam pridružili Aleksander Štumberger, ki obiskuje Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani (smer konserviranje in restavriranje likovnih del), Liza Likar, študentka Filozofske fakultete v Ljubljani (študira angleščino in vzhodnoazijske študije – kitajščino), Brina Terbuc, študentka Fakultete za socialno delo v Ljubljani in Filip Zelenjak, ki študira arhitekturo na Fakulteti za gradbeništvo, promet in arhitekturo v Mariboru. Luka Planinc, študent Pedagoške fakultete v Mariboru, ki želi postati učitelj razrednega pouka, je imel v tem času študijske obveznosti, zato smo si ogledali posnetek predstavitve, ki ga je pripravil.

Vseh pet študentov, nekdanjih pridnih in uspešnih ptujskih gimnazijcev, je opisalo svojo študijsko smer, predstavili so svoj vsakdan, urnike, predmetnike, pogoje za vpis, preizkus nadarjenosti (sprejemni izpit). Predstavljali so študije popolnoma različnih področij, tako da je bila vsakemu od nas določena predstavitev navdih za našo karierno prihodnost. Povedali so nam tudi, katere izbirne predmete so izbrali na maturi, da so se lahko uspešno vpisali na študij. Vsi so poudarili pomen sprotnega dela, v kar jih »prisili« tudi način študija: veliko je seminarskih nalog (pisna analiza strokovnega gradiva, izdelek), ki jih morajo oddati do predpisanega datuma, pišejo tudi preverjanja in oddajajo gradivo ali izdelke v pregled.

Na pobudo gospe pedagoginje Darje Rokavec nam je na koncu vsak predstavil še bistvene razlike med študijem in gimnazijskim načinom dela: koliko vsakodnevnega učenja potrebujejo, koliko zahtevnejši so profesorji, ali imajo v primerjavi z gimnazijskimi leti več ali manj prostega časa. Strinjali so se, da je prostega časa manj, toda z rednim delom in dobro organizacijo jim uspeva ohranjati zdravo ravnotežje.

Naše  virtualno druženje se je hitro končalo in menim, da so takšne predstavitve študentov, ki z nami delijo lastne izkušnje, zelo koristne.

Nela Nahberger, 3.A

(Visited 69 times, 1 visits today)