Ob Svetovnem dnevu voda smo tudi na Gimnaziji Ptuj dan posvetili vodi. Geslo letošnjega leta je bilo »Podzemna voda: Skrito naj postane vidno«.

Projektni dan je potekal v treh sklopih. Najprej smo preko video povezave poslušali predavanje prof. dr. Mihael Tomana iz Biotehnične fakultete v Ljubljani. Prof. Toman je opozoril na pomen podzemne vode, ki je ne vidimo, a ključna kot vir pitne vode, za sanitarne sisteme, kmetijstvo, industrijo in ekosisteme. Na številnih podatkih in primerih je opozoril na pomen varovanja voda.

V drugem delu so si dijaki ogledali film Day zero, ki govori o vedno večji porabi pitne vode zaradi eksponentne rasti prebivalstva na planetu, intenzivnega kmetijstva in industrije, zaradi česar ponekod že primanjkuje pitne vode.

V tretjem delu so se dijaki razvrstili v tri delavnice. V prvi so delali kemijsko analizo rečne vode, ki so jo dijaki prinesli iz okoliških rek in potokov. V drugi delavnici so dijaki merili pretok in gostoto potoka Grajena, ki teče tik ob šoli. V tretji delavnici pa so dijaki pod mikroskopom opazovali očem skrito življenje v kapljici vode iz bližnjega ribnika. Oba umetniška oddelka Ptujske gimnazije sta za vse tri delavnice izdelala plakate z rezultati delavnic.  

(Visited 59 times, 1 visits today)