Projekt Active Ctizenship Found  – Preseganje kulture poniževanja -2. del

Foto: Cilj

V mesecu aprilu smo na Gimnaziji Ptuj v okviru projekta Preseganje kulture poniževanja v sodelovanju z društvom Parada ponosa, ki je nosilec projekta v Sloveniji, izvedli še 2.  sklop aktivnosti: 

  •  Delavnici za dijake 2. C in 2. U oddelka. V delavnici so dijaki delali v 2 smereh:
  • Izpostavili so, kaj je zanje varna šola , kdaj je šola varen prostor  za vse, tudi za  vrstnice_ke  iz ranljivih skupin, vključno z LGBTIQ+ osebami in kdo oblikuje šolo kot varen prostor.

   

Foto: Varna šola

  • Spoznali so osebno  življenjsko zgodbo transeksualne osebe in iskali načine, kako kot posamezniki lahko spreminjajo sebe in okolico in prispevajo k  preprečevanju  manj vidnih oblik in vrstniškega nasilja in kako  razvijati  empatijo in strpnost.

    Foto:  Bodi sprememba

  • Predstavitvena stojnica, kjer je bilo  predstavljeno delovanje društva, različni materiali (publikacije, značke, nalepke..) in  možnost za pogovor in vprašanja mladih.

 

Foto: Stojnica

  •  Delavnica za starše se je tokrat dotaknila razmisleka o  vlogi in opori, ki ju  imajo starši v procesu identifikacije mladostnika-ce , tudi v fazi spolne identifikacije. Starši pa so prisluhnili tudi izpovedi  mlade LGBTIQ+ osebe in njene izkušnje nasilja v družini na podlagi spolne identitete in spolne usmerjenosti.

 

Naredili smo še en korak k empatiji, strpnosti in medsebojnemu spoštovanju.

Foto: Ekipa

 

Darja Rokavec

 

(Visited 12 times, 1 visits today)