Delavnice Mind the Mind

Foto: Možganska nevihta

 V skrbi za ohranjanje duševnega zdravja dijakov smo tudi v šolskem letu 2021/2022, v sodelovanju z Društvom študentov psihologije, za dijake  drugih letnikov izpeljali pet 90 minutnih delavnic v okviru mednarodnega projekta Mind the Mind. Delavnice sta moderirali študentki psihologije Ines Časar in Maruša Podbreznik.

Poglavitni cilj delavnic je premostiti in razbiti mite in predsodke, ki prispevajo k stigmatizaciji duševnih motenj. V okviru delavnic dijaki podrobneje spoznajo nekatere duševne motnje, kot so depresija, anksioznost, socialna anksioznost, motnje hranjenja, bipolarno motnjo ter posttravmatsko stresno motnjo. Prav tako pa pridobijo  informacije, kaj lahko storijo in na koga se obrnejo v primeru, če menijo, da imajo težave sami ali jih opažajo pri drugih.

Izvajalki delavnic Ines in Maruša sta povzeli dinamiko v učilnicah:

Foto: Aktivnost

 

Delavnice so bile zastavljene interaktivno, pri čemer so aktivnosti temeljile predvsem na razbijanju mitov in napačnih prepričanjih o duševnih motnjah. Prav tako pa so se z aktivnostmi dijaki poskušali vživeti oziroma predstavljati, kako se počutijo osebe, ki trpijo za različnimi duševnimi motnjami – njihovo počutje, čustvovanje, vedenja in kako to vpliva na njihovo vsakdanje življenje. V nekaterih razredih so dijaki  o predstavljenih motnjah že marsikaj vedeli in so aktivno sodelovali, v nekaterih pa še niso vedeli veliko o duševnih motnjah in so postavljali veliko dodatnih vprašanj. Nekateri dijaki so anonimno poročali o tem, da so se enkrat tekom svojega življenja že spopadali z duševno motnjo ali pa poznajo nekoga, ki trpi za duševno motnjo.

Ob koncu delavnice so dijaki anonimno zapisali svoje vtise in občutke, delili svoja mnenja in podali povratne informacije o sami izvedbi delavnice. V splošnem so bili z delavnico zadovoljni, saj so lahko izrazili svoja mnenja, postavili vprašanja in na njih prejeli odgovore ter se naučili nekaj novega. Hkrati sva se tudi sami, zaradi njihovega sodelovalnega odnosa, dobro počutili.

Foto: Kam po pomoč?

Darja Rokavec

Foto: Nika Sitar

 

(Visited 7 times, 1 visits today)