V sredo, 12. 10. 2021, ob 14. uri smo v prostorih naše gimnazije organizirali tekmovanje iz fizike Čmrlj. Tekmovanja se lahko udeležijo dijaki 1. letnika srednje šole oziroma dijaki, ki se prvo leto učijo fiziko na srednješolski stopnji. Vsebina tekmovalnih nalog sloni na osnovnošolski fiziki. Naloge so izbirnega tipa in jih je praviloma 20. Pri vsaki je praviloma pet možnih odgovorov (A, B, C, D, E). Na tekmovanju v znanju fizike Čmrlj pridejo v poštev vse fizikalne vsebine iz naravoslovja in vsebine fizike iz 8. in 9. razreda, vključno z izbirnimi vsebinami.

Od prijavljenih 34 dijakov je tekmovalo le 26 dijakov prvih letnikov.  Čas reševanja nalog je bil 60 minut. Nekatere naloge so bile težke in so zahtevale dobro predznanje fizike iz osnovne šole. Nekaj je bilo tudi takih, ki so zahtevale le splošno fizikalno razgledanost. Šele 5. novembra 2022 smo prejeli dokončne, uradne rezultate. Državna tekmovalna komisija se je odločila, da 9 naših najboljših tekmovalcev nagradi z bronastim Stefanovim priznanjem. Med dobitniki bronastih priznanj je bil vrstni red tekmovalcev po osvojenih točkah sledeč:

Urh Šajtegel  (1.b), Miha Vaupotič  (1.b), Sara Ahmetašević  (1.c), Urh Milošič  (1.b), Tibor Bombek  (1.a), Rok Jovanović  (1.b), Tim Hazemali  (1.c), Jure Doleček  (1.c) in  Kornelija Jelen (1.a).

Najboljši tekmovalec Urh Šajtegel je od 100 možnih točk dosegel 61, Miha Vaupotič  55 in Sara Ahmetašević  50. Ostali dobitniki bronastih priznanj so dosegli med 40 in 30 točk.

Čestitamo!

Pripravil Viktor Vidovič, prof. fizike.

(Visited 104 times, 1 visits today)