Moja digitalna kariera

19. 1.  2023  smo za ptujske gimnazijce in gimnazijke 3. letnikov že osmič organizirali Nefiksov karierni dan, ki je letos potekal pod geslom Moja digitalna kariera.

Za današnje srednješolce je neizogibno, da se bodo na svoji karierni poti srečali z digitalizacijo in da bo ta imela ogromen vpliv na njihovo karierno pot, zato je bila tematika več kot primerna.

Brskanje po socialnih omrežjih ni razvita digitalna kompetenca

V delavnici so spoznali vlogo digitalne kompetence kot  ene od osmih ključnih kompetenc. Nanaša se na samozavestno in kritično rabo digitalne tehnologije za pridobivanje in izmenjavo informacij, komunikacijo in reševanje osnovnih problemov na vseh življenjskih področjih.  V delavnici so  dijakinje_ki  tudi ugotovile_i, da zgolj brskanje po socialnih omrežjih ni  razvita digitalna kompetenca in da jih čaka še kar veliko truda, da jo bodo razvile_i.

Poklici prihodnosti so že realnost

S predstavitvami številnih aktualnih, kot tudi poklicev  prihodnosti so  spoznali, da prav vsak poklic temelji na digitalni kompetenci. Preko video posnetkov so dijakinje_e  nagovorili trije govorci, ki zelo konkretno predstavijo, kako digitalizacija vpliva na njihovo poklicno življenje. Svoje delo je predstavil Miha Bobič, dr. dent. med, specialist ortodont, ki pri svojem delu namesto mavčnih modelov uporablja 3D skener, s pomočjo katerega poskenira zobe in pacientom predstavi, kakšne možnosti terapije vse so možne. Bobič ocenjuje, da si je s pomočjo teh procesov svoje delo precej olajšal in ga pacientom naredil bolj prijazno. Žiga Brinšek, inžinir elektehnike se v profesionalnem življenju ukvarja z robotiko v logistiki, v prostem času pa z avtomatizacijo v kmetijstvu. S pomočjo digitalizacije je Brinšek avtomatiziral rastlinjak, vpeljal elektronsko odpiranje vrat v kokošnjaku in uporabnikom omogočil mobilni nadzor vlage in temperature v rastlinjaku. Dijakom sporoča, naj na svoji karierni poti interdisciplinarno povezujejo področja, saj to prinaša na njihovo karierno pot ogromno dodano vrednost. Aleš Pevc, vodja tehnološko razvojnih projektov v Tehnološkem parku Ljubljani, ocenjuje, da bodo tehnologije virtualne in obogatene resničnosti v roku desetih let korenito vplivale na področje turizma in gostinstva ter imele vpliv tudi na izobraževanje in druga področja.

Ozavestili pa so tudi, da so poklici, ki so bili pred nekaj leti poklici prihodnosti, danes realnost ter, da v času njihovega zaposlovanja številnih poklicev več ne bo ali pa bodo transformirani.

Digitalna pismenost pomeni tudi zavedanje varne uporabe

 Z delavnico smo  opozorili, da digitalna pismenost vključuje tudi področja varnosti, komunikacije, zbiranja, shranjevanja, proizvodnje in iskanja informacij.

Veščine, ki jih ne ocenjuje šola temveč življenje

Poznavanje sebe, svojih vrednot, interesov  zmožnosti je osnova za odločanje o prihodnosti. Za razvijanje kompetenc, tudi digitalne, pa je potrebno razvijati tudi »mehke veščine«  , ki jih potrebujemo za uspeh v šoli, v službi, pri stiku z ljudmi in za naše uspešno in prijetno bivanje v družbi. Mehke veščine so področje, kjer v ospredje stopijo pojmi kot so naravnanost, sposobnost, integriteta, zanesljivost, točnost, sodelovanje, solidarnost, vztrajnost, radovednost, samoiniciativnost, proaktivnost, kreativnost  …  

Poleg osrednje tematike so  dijakinje in dijaki spoznale_i tudi vlogo Zavoda Nefiks na področju kariernih programov.

Ambasadorka kariernega dne je bila Jana Kuhar (4.a). Skupaj z Rio Ano Hotko (3.u), Manco Matjašič (3.u), Jado Kondrič (4.a)  in  Tajdo Šijanec (4.b),  je  moderirala aktivnosti v delavnicah.

Dijakinje so se odlično pripravile na svojo vlogo in odlično opravile  delo. Spoznale so tudi, kako težko je vrstnike in vrstnice kaj naučiti, če niso notranje motivirani, še težje pa jih spodbuditi k aktivnosti. Zanimiva izkušnja z druge strani učilnice.

Darja Rokavec

 

 

(Visited 52 times, 1 visits today)