V okviru programa karierne orientacije smo 22. 2. in 24. 2. 2023 v 3. letnikih izpeljali 90 minutne delavnice z naslovom Moje top kompetence, kaj pa meni leži. Delavnice so potekale v sodelovanju z E-študentskim servisom in karierno svetovalko Marušo Goršak.

Delavnica je bila priložnost za razmislek, kaj je »uspešna« kariera in od česa je odvisna. Predstavljene so bile ključne informacije o spreminjajočih se razmerah na trgu delu. Dijakinje_ji so osvežile_i dejavnike načrtovanja kariere, ki smo jih na RU obdelali v 2. letniku  in spoznali pričakovanja delodajalcev, ki  ocene in zgolj doseženo izobrazbo ne postavljalo več kot edini kriterij za sprejem na delovno mesto.

V drugem delu so se posvetili kompetencam, pojmu kompetenca, prepoznavanju lastnih kompetenc in povezovanju lastnega  kompetenčnega modela s področji dela in smermi študija.

Delavnica je bila zelo aktivno oblikovana, saj je od dijakinj_ov zahtevala temeljit razmislek, kje so se prepoznane kompetence izrazile (opis situacije), kako so bile uporabljene (opis akcije) in kaj je bila posledica (opis rezultata).

Z delavnico  sklepamo karierni krog aktivnosti,  zaključne aktivnosti  bodo s področja iskanja informacij in možnosti za študij in delo ter vstop v  fazo prehoda – sprejemanja odločitve,  kje in kako nadaljevati izobraževalno pot.

Darja Rokavec

(Visited 35 times, 1 visits today)