Gimnazija Ptuj je edina slovenska šola, ki sodeluje v projektu AEC Network.

Asia–Europe Clasroom NET je projekt  azijsko-evropskih razredov, ki deluje pod okriljem ASEF (Azijsko evropske fondacije.) Promovira in razvija sodelovalno učenje, medkulturno sodelovanje in izmenjave dijakov in študentov. Spodbuja sistematično in pedagoško osmišljeno znanje  in uporabo IKT , širi mrežo azijsko–evropskih šol.

Deluje pod sloganom:  dva kontinenta, en razred, učenje brez meja. Vsako leto je v okviru mreže razpisanih več kot 30 projektov, ki delujejo po principu, zakaj ne bi delili skupnega razreda v virtualnem prostoru?  Projekti se vsako leto predstavijo na Asia-Europe ClassroomNET konferenci, kjer razglasijo tudi zmagovalca preteklega leta.

Vsi projekti najprej potekajo on-line z uporabo najrazličnejše informacijsko–komunikacijske tehnologije, izmenjava face to face pa je stvar dogovorov. Delo v teh projektih je za dijake avtentično globalno učenje, saj jim prinaša sodelovalno učenje z vrstniki obeh kontinentov neposredno v učilnico. Bogastvo kulturne različnosti pa prinaša znanje, ki jih uči spoštovati in ne razlikovati. Učiteljem ponuja možnost spoznavanja različnih pristopov k poučevanju in povezovanje pedagoških izkušenj dveh kulturno raznolikih učnih okolij.

ARHIV

(Visited 90 times, 1 visits today)