»Debatni program: telovadnica za razvoj mehkih kompetenc« (»Il Debate: palestra di competenze«)

Gre za mednarodni Erasmus+ KA2 projekt, ki traja 17 mesecev. Povezuje dve državi (Italijo in Slovenijo).

Projekt je namenjen:

1. razvoju argumentacijskih sposobnosti, kritičnega mišljenja in komunikacijsko – informacijskih veščin vseh udeleženih dijakov in dijakinj skozi intenzivni program debatnih delavnic na mobilnostih v Sloveniji (januar 2019) ter Italiji (april 2019). Sloveniji;

2. vzpostavitvi in krepitvi angleškega programa kriitčnega mišljenja, javnega nastopanja in debate na obeh sodelujočih šolah skozi a) izmenjavo dobrih šolskih in nacionalnih pedagoških praks, b) dodatno izobraževanje bodočih izvajalcev programa ter c) pripravo dodatnih aktivnosti za diseminacijo znotraj obeh šol oziroma šolskih debatnih programov.

Koordinatorica (in prijaviteljica) projekta je italijanska šola IISS Pietro Sette, Gimnazija Ptuj pa sodeluje kot partnerica. Projetno ekipo na strani Gimnazije Ptuj sestavljajo dva učitelja (Vida Otič, Romana Zelenjak) ter dva strokovna sodelavca povezana s slovensko nacionalno debatno organizacijo (Dora Lenart in Miha Andrič). V projektu je udeleženih 12 dijakov/inj iz različnih letnikov, ki so vključeni tudi v debatni program / debatni krožek na šoli.

 

 

»SPREMLJEVALNE AKTIVNOSTI PROJEKTA: Uporaba debatne metodologije na Gimnaziji Ptuj«

AKTIVNOSTI DEBATNEGA KLUBA

Izmenjava z I.I.S.S. Pietro Sette, Santeramo in Colle-povezava

Redna srečanja debatnega kluba kot obšolske aktinvosti ( 17 članov, 2 šolski uri na teden, 1 šolska ura

na teden samostojenga dela doma – priprava na srečanaj, 1 šolska ura na teden dela v skupinah doma –

prirava na srečanja) smo pred mobilnostjo uporabili kot promocijo, prehodndo izobraževanje in selekcijo

udeležencev, po mobilnosti v Sloveniji pa za dodatno intenzivno debatno izobraževanje in pripravo na

mobilnost v Italiji.

Udeležba na dveh nacionalnih debatnih turnirjih: preko organizirane priprave na tekmovanje in udeležbe

na tekmovanju smo med dijaki in dijakinjami šole a) promovirali projekt (oziroma projektni mobilnosti), b)

izbrali 12 dijakov/inj, ki so se udeležili prve mobilnosti v Sloveniji ter c) opravili preliminarno analizo debatnih

kompetenc, izkušenj in sposobnosti dijakov in dijakinj na podlagi katere smo v projektni skupini kasneje

zastavili izobraževalni program za obe mobilnosti. Šlo je za udeležbo na Nacionalnem debatnem turnirju na Gimnaziji Vič z 9 dijaki/injami, 1 profesorico in 1 strokovnim sodelavcem (20.10.2019) ter na Nacionalnem

debatnem turinrju na II.Gimnaziji Maribor z 9 dijaki/injami, 1 profesorjem in 1 strokovnim sodelavcem

(8.12.2018)

Preliminarna izmenjava dobrih praks z Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer na Gimnaziji Ptuj

(16.11.2018): mešana strokovna pedagoška ekipa iz obeh šol je pripravila 6 urne debatne delavnice za vse

interesirane dijake/nje (skupno število udeležencev: 20) z namenom opremiti bodoče udeležene z

minimalnim debatnim znanjem potrebnim za aktivno udeležbo na mobilnostih in v projektu. Gimnazija

Ljutomer je šola z 20-letno tradicijo angleškega debatnega programa, zato so mentorji Debatnega kluba

Ljutomer v sodelovanju z zunajimi projektinimi sodelovaci Gimnazije Ptuj pripravili tudi krajše uvodne

strukturirane konzultacije za učitelje ptujske gimnazije kot pripravo na mobilnosti.

 

 


 

VPELJAVA DEBATNE METODOLOGIJE K POUKU ANGLEŠČINE IN

FILOZOFIJE

Profesorji vključeni v projekt so pridobljeno znanje iz delavnic na mobilnosti v Sloveniji uporabili pri rednem

delu v razredu:

• pri pouku angleščine (prof. Romana Zelenjak) v 5 razredih 120 dijakov/inj, ki niso vključeni

v projekt): dijaki so pripravili argumente za in proti določeni trditvi v angleškem jeziku po branju

angleške literature z namenom širjenja besedišča in učenja komuniciranja v tujem jeziku.

• pri pouku filozofije (prof. Vida Otič) v 5 razredih (120 dijakov/inj, ki niso vključeni v projekt): uporaba

formalne tekmovalne debate na temo iz politične filozofije kot a) uvod v temo in b) vmesno utrjevanje

znanja

 

 

KRATKE DEBATNE DELAVNICE ZA DIJAKE/INJE ŠOLE

Strokovni zunanji sodelovec je po mobilnosti izvedel pet 45min delavnic v katerih je a) vse sodelujoče

seznanil z debatno metdologijo, b) delovanjem debatnega krožka na debatni šoli ter c) z ključnimi

izobraževalnimi poudarki in nasveti za debato (in kritično mišljenje) razvitimi med mobilnostjo v Sloveniji.

Skupno število udeležencev na delavnicah je bilo 120 dijakov/inj, ki niso vključeni v projekt.

 

 

(Visited 378 times, 1 visits today)