#usmerjanje dijak inj/-ov od vstopa v šolo do zaključka šolanja #svetovanje pri izbiri maturitetnih izbirnih predmetov #predstavitev orodij za iskanje informacij o študijskih programih doma in v tujini #priprava na informativne dneve #pomoč pri vpisu v različne študijske programe #delavnice za boljše karierne odločitve

Kariero razvijamo skozi celo življenje, v vseh svojih aktivnostih. Odločitev za študij je pot do cilja in ne cilj. V 4 letih je pomembno SPOZNATI SEBE ,  MOŽNOSTI, PRILOŽNOSTI, razviti VEŠČINE ODLOČANJA in POSTAVLJANJA  CILJEV ter VEŠČINE za PREHOD.

V aktivnostih ozaveščamo, da  več kot 80 odstotkov današnjih srednješolcev ne bo delalo to,

kar bodo študirali da jih čaka kariera  v kateri bodo lahko zamenjali več poklicev, tudi take, ki sploh še ne obstajajo, da so poleg izobrazbe na trgu dela pomembne številne kompetence: sposobnost kritičnega mišljenja, kompleksnega reševanja problemov, timskega dela, kreativnost, pozitivne naravnanosti, sprejemanje odločitev v negotovih situacijah, čustvena in socialna inteligenca, znati se predstaviti…

Oblika dela: delavnice v 2., 3. In 4. letnikih, karierni dan, obiski podjetij, obisk sejma Informativa, individualno svetovanje, aplikacija testov, karierni klub, roditeljski sestanki

Sodelovanje z zunanjimi institucijami: Visokošolska vpisna služba, Karierni centri UL in UM, zavod Nefiks, E-študentski servis, razgovori o kariernih poteh z nekdanjimi dijaki.

Pomembne povezave

Aktualne vpisne informacije: https://portal.evs.gov.si/

(Visited 204 times, 1 visits today)