#učenje s srcem, glavo in rokami #globalne teme #kritično razmišljanje #aktivno državljanstvo #medvrstniški dialog #vključujoča skupnost #enakopravnost in enakost #medkulturni dialog

Naslavljanje aktualnih tem, kot so  migracije, sovražni govor, spoštovanje in kršenje človekovih pravic, nestrpnost do manjšinskih skupin, neenakopravnost spolov, ksenofobija, revščina in  pretirano potrošništvo so teme, ki so ob obveznem učnem načrtu potrebne naslavljanja.  So priložnost za razmislek o lastnih stereotipih in predsodkih in za preseganje le-teh in  izziv kako se lahko sam aktiviraš pri oblikovanju družbe,  kjer se ljudje med seboj spoštujejo in kako lahko sam prispevaš h globalni pravičnosti in ohranjanju planeta. Teme oblikujejo tudi varen in vključujoč prostor vsem posameznikom ne glede na socialne razmere, nacionalnost, spolno usmerjenost…

Oblike dela: delavnice v okviru OIV v  razredih in interesnih skupinah, UNESCO ASP projekti, Erasmus plus projekti

Sodelovanje z zunanjimi institucijami: društvo Humanitas, društvo Legebitra, društvo Parada ponosa, Sloga –platforma nevladnih organizacij

(Visited 120 times, 1 visits today)