Tudi na Gimnaziji Ptuj smo se vključili v projekt Programa nadaljnje vzpostavitve infrastrukture IKT v vzgoji in izobraževanju, ki ga izvaja Arnes. Cilj same operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvoj e-storitev in e-vsebin.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 10: Znanje, spretnost in vseživljenjsko učene za boljšo zaposljivost; prednostna naložba 10.3: Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje, specifični cilj: Izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju.

Glede na našo že znano sprotno skrb za opremljenost šole z najnovejšo IKT opremo smo se tudi tej operaciji pridružili, saj IKT oprema hitro zastareva in jo je reba neprestano obnavljati in dopolnjevati. In tako kot smo to počeli doslej, bomo tudi vnaprej po naših najboljših močeh in zmožnostih skrbeli za nabavo najnujneše opreme za dobro delovanje šole in predvsem – dela v razredu – pri pouku in pripravah učiteljev na učenje in poučevanje.

Spletna stran sklada: www.eu-skladi.si.

(Visited 129 times, 1 visits today)