Angleška glasbeno gledališka skupina Angles-2022/2023


Angleška glasbeno gledališka skupina ANGLES, ki letos praznuje 10. obletnico, je dejavnost izbirnega dela obveznih izbirnih vsebin. Namenjena je dijakom, ki imajo poleg nadarjenosti na področju angleščine tudi veselje do poglobljenega spoznavanja jezika in kulture skozi dramsko besedilo, ustvarjalen pristop k interpretaciji in željo nastopiti na odru. Člani skupine so tudi pevci, plesalci in glasbeniki, ki želijo pridobivati znanje z glasbenega področja, spoznavati različne žanre in glasbene sloge preteklih obdobij ter so pripravljeni prirejati glasbena dela. Odrska postavitev je izziv tudi za dijake, ki sodelujejo kot člani tehnične ekipe, tonski vodje, postavljalci luči.

Verjamemo, da je gledališče zmes več umetnosti, in priložnost nastopa želimo ponuditi čim večjemu številu nadarjenih gimnazijcev. Skupina je na njihovo pobudo tudi nastala: po uspešni predstavi Amerika so dijaki izrazili željo in pripravljenost nadaljevati s podobnimi predstavami. Sledili sta dve predstavi: Vzponi in padci srednješolskega življenja terV 60 minutah okoli sveta. V šolskem letu 2013/14 je skupina izvedla prvo predstavo v angleščini, Highlander. Sledile so: Eliza, the Flower Girl, Far from the Madding Crowd, The Door that Led to Where, zelo glasbeno obarvana Songs of dreams, of love, of … life ter London, 1590 – or thereabouts J .

Premierni predstavi praviloma sledi več ponovitev, ki si jih ogledajo učenci osnovnih in dijaki srednjih šol. Učitelji na osnovnih šolah so oglede predstav pričeli umeščati v svoje letne delovne načrte.

Delo v skupini ANGLES je izrazito sodelovalno, zato dijaki razvijajo tudi osebnostne, medosebne in socialne veščine in kompetence, čut za pohvalo in konstruktivno kritiko. Cilj njihovega dela je predstava, v kateri se dobro počutijo, pomembni so tako kot posamezniki kot tudi del skupine. Mentorici literarno predlogo za predstavo izbereta preudarno, zastavita pa si visok cilj, saj članom ponuja izziv in tako lahko napredujejo pri razvijanju svojega potenciala.

Mentorici skupine sta Romana Zelenjak in Aleksandra Pal.


ANGLES-film Jane Eyre-prispevek


Člani ANGLES vas vljudno vabimo, da si ogledate predstavitveni video, in upamo, da bo predstava JANE EYRE zaživela na odru.
Letos sta se nam pridružila dva člana; morda je angleško gledališče z glasbo, s petjem in plesom prava dejavnost tudi za koga od vas.


Člani ANGLES imamo tudi v času pouka na daljavo redne vaje. Seveda upamo, da bomo predstavo lahko postavili na oder, do takrat pa … se bomo osredotočali na angleško izgovorjavo. Posnetka sta nastala 17. 11., ko se je sestala skupina “Mala Jane”, in 19. 11., ko je vadila manjša zasedba skupine “Velika Jane”.

 


 

Člani skupine Angles pred predstavo London, 1590 – or thereabouts J, oktober 2019

 
 

Člani skupine so z delavnico sodelovali tudi na UNESCO teku 2019

 

Utrinki z vaj za predstavo Jane Eyre

 

 

 

 

(Visited 389 times, 1 visits today)