Gimnazija Ptuj je prijaviteljica novega Erasmus+ projekta z naslovom NO MAN IS AN ISLAND – enhancing social interaction through literature and theatre, ki se je pričel 1. 9. 2020 in traja dve šolski leti. Potrdila ga je Nacionalna agencija Cmepius, sredstva zagotavlja Evropska unija. Projekt sodi v program KA229 (partnerstva za izmenjavo med šolami), partnerski šoli pa sta gimnaziji, Liceo scientifico »E. Fermi« iz kraja Aversa v Italiji in Rīgas Juglas vidusskola iz Rige v Latviji.

Namen projekta je izboljšati komunikacijo v šolskem okolju s pomočjo literature in gledališča. Sodelujoči razvijajo komunikacijske in jezikovne veščine ter bralne veščine visoke ravni, gledališki princip Forum Theatre pa krepi njihovo zavedanje dogajanja v družbi in njih nagovarja, naj se vanj aktivno vključujejo. Učitelji v pouk uvajajo štiri učne metode, ki z učinkovito komunikacijo učitelju omogočajo, da oceni uspešnost svojega dela. V projekt je neposredno vključenih dvanajst dijakov 2. in 3.  letnikov ter štirje učitelji.

V času projekta bodo izvedli mednarodne dejavnosti učenja, predavanja in delavnice, v katerih bo lahko sodelovalo večje število dijakov in učiteljev šole. Spletni forum bo ponujal možnost izmenjave mnenj o prebranih literarnih delih, dogodkih in interaktivnih učnih metodah. Ob koncu projekta bo nastal metodološki priročnik za učitelje in zbirka gradiva za dijake.


(dejavnosti)

Nihče ni otok-konferenca na Ptuju

Erasmus+: Nihče ni otok-mobilnost v Italiji

Erasmus+ Nihče ni otok-prispevek


Mednarodna dejavnost učenja, poučevanja in usposabljanja RIGA, LATVIJA, 12. – 16. september 2022


Koordinatorica projekta, Aleksandra Pal, je 30. 9. 2020 projekt predstavila učiteljem Gimnazije Ptuj. Metode utegnejo biti zanimive za profesorje slovenščine, sociologije, tujih jezikov in filozofije ter za razrednike.

Foto: Blaž Vidovič

LTTA 1 – dejavnost učenja za sodelujoče učitelje

Prva dejavnost učenja za člane učiteljskih projektnih timov je potekala v virtualnem okolju Zoom, organizirali pa so jo učitelji s partnerske šole Liceo scientifico »E. Fermi« iz Averse v Italiji. Videokonference so potekale med 9. in 11. 11. 2020.

Učitelji v partnerstvu in pedagoginja Gimnazije Ptuj so predstavili interaktivne metode, ki jih že uporabljajo pri pouku, ter nove metode, ki jih bomo raziskovali in uporabljali v projektnih dejavnostih. Popoldansko delo je potekalo v narodnih skupinah, kjer so učitelji preizkusili elemente določene metode in razpravljali o prednostih in morebitnih slabostih uporabe.

 

PRIPRAVLJALNE DEJAVNOSTI DIJAKOV GIMNAZIJE PTUJ

Okoliščine so tudi skupino dijakov, ki so se navdušili za sodelovanje, prisilile v delo na daljavo. Začetni sestanki potekajo v MSTeams skupini, kjer pa je vzdušje sproščeno in prav veselo razvijamo komunikacijske veščine, veliko v angleščini, ki je delovni jezik projekta.

Prvo literarno delo, ki ga bodo prebrali vsi udeleženci projekta, je “a heart-warming story of respect, acceptance and hope”:

Delo je prevedeno v slovenščino, prevajalka Veronika Rot Gabrovec s Filozofske fakultete v Ljubljani pa bo tudi sodelovala v našem projektu.

(Visited 302 times, 1 visits today)