V  šolskem letu 2020/21 razpisujemo tekmovanje iz znanja geografije za dijake vseh letnikov.

Tema   tekmovanja je » PREHRANA V GEOGRAFSKI PERSPEKTIVI«

Dijaki tekmujejo posamično. Tekmovanje poteka na šolski, območni in državni ravni, najuspešnejši dijaki na državnem tekmovanju pa se uvrstijo na Geografsko olimpijado

Šolsko tekmovanje je sestavljeno iz pisnega in praktičnega dela.  V pisnem delu tekmovanja

se preverja znanje po izbrani in določeni literaturi, v praktičnem delu pa sposobnost opazovanja, orientacije in poznavanje kart.

Šolsko tekmovanje bo v torek, 24. novembra 2020 ob 13.00 na Gimnaziji Ptuj. 

Šolsko tekmovanje; 18. 3. 2021, 13.30
Drzavno tekmovanje; 24. 4. 2021

 

Janja Terbuc, prof. geografije

 

Seznam literature je dostopen na povezavi.

https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/2020-08-17-geografija_seznam-virov-in-literature-2020_2021.pdf

Dodatna literatura je še v datoteki PDF. (povezava)

(Visited 1.512 times, 1 visits today)