Fizika je naravoslovni predmet, ki ga na splošni in športni gimnaziji poučujemo v prvih treh letnikih. Dijaki lahko v tretjem letniku izberejo dodatno tretjo uro fizike tedensko. Tisti dijaki, ki izberejo fiziko za maturo, imajo v četrtem letniku še šitiri ure fizike tedensko.

slikavaja
Slika 1. Analiza spektra vodikovega plina

Dijaki se seznanjanjo z glavnimi fizikalnimi koncepti in teorijami, ki povzemajo naše vedenje o naravi, poznavanje pomena eksperimentov pri spoznavanju in preverjanju fizikalnih zakonitosti, poznavanje nepogrešljivosti znanja fizike pri obvladovanju narave in funkcioniranju celotne človeške dejavnosti ter njegovo temeljno vlogo v različnih strokah, spoznavanje narave fizikalnega mišljenja in njegov pomen za razvoj splošne kulture, poznavanje komuniciranja na področju naravoslovja, še posebej fizike.

To pomeni, da osvojijo jezik naravoslovja, obvladajo fizikalne enote za pomembne fizikalne količine ter znajo razpravljati o svojih eksperimentalnih izkušnjah in jih prikazati z grafi, tabelami in matematičnimi enačbami. Pomembno je poznavanje osnovnih fizikalnih zakonitosti vseh pomembnih področij fizike, to je poznavanje osnovnih zakonov, pravilno interpretiranje ter uporaba. Pouk izvajamo v namenskih učilnicah, opremljenih z računalniki, LCD projektorjem, interaktivno tablo, grafoskopom itd. Na razpolago je obsežna oprema za izvajanje demonstracijskih poskusov in laboratorijskih vaj.

Dodatne dejavnosti v okviru predmeta so regijsko in državno tekmovanje iz fizike, ki jih prireja Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. Učitelji in dijaki sodelujemo tudi pri dejavnostih in projektih na šoli (ekskurzije, projektni teden).

 

Spletna stran fizikalnega aktiva

(Visited 1.387 times, 1 visits today)