UČBENIŠKI SKLAD GIMNAZIJE PTUJ

Gimnazija Ptuj omogoča svojim dijakom, da si v učbeniškem sklada (US) izposodijo učbenike, predpisane za posamezni letnik. Dijaki 1., 2. in 3. letnikov si  lahko izposodijo učbeniške komplete, dijaki 4. letnikov pa si ob učbenikih za slovenski jezik, matematiko in zgodovino lahko izposodijo še predpisane učbenike izbranih izbirnih predmetov, ki jih imajo v 4. letniku. Z nakupom ostalih predpisanih učbenikov in delovnih zvezkov pa naj dijaki počakajo do začetka šolskega leta, ko bo šola organizirala skupinski nakup.

Pogoj za izposojo je pravočasno izpolnjena elektronska naročilnica in plačilo izposojevalnine (po položnici, ki jo naročnik prejme na dom). Izposojevalnina znaša največ eno tretjino nabavne cene učbenikov. Dijaki, ki se vpisujejo na Gimnazijo Ptuj (bodoči 1. letniki) učbenike naročajo preko spleta, po postopku, ki je opisan v nadaljevanju, ostali dijaki pa so k naročanju povabljeni preko Teamsov.

Ob izteku šolskega leta je treba učbenike vrniti šoli. Za poškodovane učbenike ali če dijak učbenika ne vrne, ker ga želi odkupiti, mora zanj poravnati stroške nakupa novega – preostali dve tretjini nabavne cene učbenika.

Seznam učbenikov in dodatnih učnih gradiv, ki jih dijakom zagotovijo starši je dostopen na spletni strani šole, na povezavi https://www.gimptuj.si/solski-skladi/.

 

Kontakt:

Jelka Kosi,  jelka.kosi@guest.arnes.si,  02 748 28 18.

 

 

SEZNAM UČBENIKOV IN DODATNIH GRADIV

 

ŠOLSKI SKLAD

Zgrabi sedanjost in stopi v prihodnost – moto vseh ptujskih gimnazijcev. Živeti ga poskušamo vsak trenutek našega šolskega vsakdana. Številne dejavnosti, ekskurzije, tekmovanja bogatijo pouk in nam omogočajo širši ter bolj poglobljen pogled v prihodnost. Vsega tega zagotovo ne bi bilo brez vseh podpornikov Šolskega sklada Gimnazije Ptuj. Naš skupni cilj je, da v prihodnost stopamo s smelimi koraki in našim dijakom ponudimo še bolj pestro in pisano paleto dejavnosti kot doslej.

Šolski sklad je ustanovljen z namenom pridobivanja sredstev iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih virov za financiranje dejavnosti, ki niso sestavni del obveznega izobraževalnega programa, za nakup nadstandardne opreme, spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti dijakov. Tako imajo vsi dijaki, tudi tisti z oteženimi socialnimi okoliščinami, priložnost, da sodelujejo v neobveznem programu, ki ga šola vključuje v svoj letni delovni načrt, in možnost za učinkovito pridobivanje trajnega temeljnega znanja in razvijanje svojih talentov v največji možni meri.

Delovanje sklada nadzoruje Upravni odbor, v katerem so predstavniki staršev in delavcev šole. Natančneje delovanje šolskega sklada opredeljujejo Pravila šolskega sklada. V Šolski sklad Gimnazije Ptuj pridobivamo sredstva s prostovoljnimi prispevki staršev, pa tudi drugimi donacijami, od leta 2022 pa je prostovoljno mogoče prispevati tudi del dohodnine.

NAMENITEV DELA DOHODNINE-povezava

 

Člani Upravnega odbora šolskega sklada Gimnazije Ptuj:

  • David Hameršak, predsednik
  • Jelka Avguštin, namestnica predsednika
  • Anita Ekert, predstavnica šole
  • Mateja Šilak, predstavnica šole
  • Saška Hodnik, predstavnica staršev
  • Lea Rudolf Ficko, predstavnica staršev
  • Tomaž Kosar, predstavnik staršev
(Visited 1.651 times, 23 visits today)