UČBENIŠKI SKLAD GIMNAZIJE PTUJ

Gimnazija Ptuj omogoča svojim dijakom, da si v učbeniškem sklada (US) izposodijo učbenike, predpisane za posamezni letnik. Dijaki 1., 2. in 3. letnikov si  lahko izposodijo učbeniške komplete, dijaki 4. letnikov pa si ob učbenikih za slovenski jezik, matematiko in zgodovino lahko izposodijo še predpisane učbenike izbranih izbirnih predmetov, ki jih imajo v 4. letniku. Z nakupom ostalih predpisanih učbenikov in delovnih zvezkov pa naj dijaki počakajo do začetka šolskega leta, ko bo šola organizirala skupinski nakup.

Pogoj za izposojo je pravočasno izpolnjena elektronska naročilnica in plačilo izposojevalnine (po položnici, ki jo naročnik prejme na dom). Izposojevalnina znaša največ eno tretjino nabavne cene učbenikov. Dijaki, ki se vpisujejo na Gimnazijo Ptuj (bodoči 1. letniki) učbenike naročajo preko spleta, po postopku, ki je opisan v nadaljevanju, ostali dijaki pa so k naročanju povabljeni preko Teamsov.

Ob izteku šolskega leta je treba učbenike vrniti šoli. Za poškodovane učbenike ali če dijak učbenika ne vrne, ker ga želi odkupiti, mora zanj poravnati stroške nakupa novega – preostali dve tretjini nabavne cene učbenika.

Seznam učbenikov in dodatnih učnih gradiv, ki jih dijakom zagotovijo starši je dostopen na spletni strani šole, na povezavi https://www.gimptuj.si/solski-skladi/.

Postopek naročanja učbenikov v učbeniškem skladu za dijake, ki se vpisujejo na Gimnazijo Ptuj

Učbenike naročite (pri izpolnjevanju bodite pozorni na izbiro učbenikov za  ustrezni program) najkasneje do 23. junija 2022 s spletno naročilnico, dostopno na spletni strani Gimnazije Ptuj – www.gimptuj.si, na povezavi: https://forms.office.com/r/6ikqT827RZ

Sprejeti v 1. krogu razpisnega postopka boste naročen komplet učbenikov  prejeli med 27. in 29. junijem 2022 v šoli, v knjižnici Gimnazije Ptuj, po naslednjem razporedu (po abecednem vrstnem redu – v primeru dveh priimkov je upoštevan prvo zapisani priimek na prijavnici):

PONEDELJEK, 27. junija 2022

  • gimnazija – športni oddelek

               8.00 – 9.00 od A do Ž

  • umetniška gimnazija – likovna smer in smer gledališče in film

9.00 – 10.00 od A do Ž

  • gimnazija

10.30 – 11.30 od A do D

12.30 – 13. 30 od F do Je

TOREK, 28. junija 2022

  • 8.00 – 9.30 od Jo do L
  • 10.00 – 11.00 od M do Pi
  • 11.30 – 12. 30 od Pr do R

SREDA, 29. junija 2022

  • 8.00 – 9.00 od S do Še
  • 9.00 – 11.00 od Ši do Ž

 

Sprejeti v 2. krogu razpisnega postopka  boste naročen komplet  učbenikov prejeli 6. julija 2022 od 8.00 do 12.00 v šoli, v knjižnici Gimnazije Ptuj.

Vsem naročnikom bomo v času med 1. in 15. 7. 2022 na domači naslov poslali položnico za plačilo učbenikov, ki jo bo potrebno plačati do 31. 8. 2022.

Kontakt:

Jelka Kosi,  jelka.kosi@guest.arnes.si,  02 748 28 18.

 

 

SEZNAM UČBENIKOV IN DODATNIH GRADIV

 

Razvojni sklad

Na pobudo Sveta staršev smo v letu 1997 oblikovali razvojni sklad. Zbrana sredstva nam omogočajo nakup učnih pripomočkov, učnih sredstev in sofinanciranje dijaških dejavnosti. Nadzor nad zbiranjem in uporabo finančnih sredstev izvaja finančni odbor, ki ga je imenoval Svet staršev Gimnazije Ptuj. 

(Visited 1.350 times, 1 visits today)