UČBENIŠKI SKLAD GIMNAZIJE PTUJ

Gimnazija Ptuj omogoča svojim dijakom, da si v učbeniškem sklada (US) izposodijo učbenike, predpisane za posamezni letnik. Dijaki 1., 2. in 3. letnikov si  lahko izposodijo učbeniške komplete. dijaki 4. letnikov pa si ob učbenikih za slovenski jezik, matematiko in zgodovino lahko izposodijo še predpisane učbenike izbranih izbirnih predmetov, ki jih imajo v 4. letniku. Z nakupom ostalih predpisanih učbenikov in delovnih zvezkov pa naj dijaki počakajo do začetka šolskega leta, ko bo šola organizirala skupinski nakup.

Pogoj za izposojo je pravočasno izpolnjena elektronska naročilnica in plačilo izposojevalnine, ki znaša največ eno tretjino nabavne cene učbenikov.

Ob izteku šolskega leta je treba učbenike vrniti šoli. Za poškodovane učbenike ali če dijak učbenika ne vrne, ker ga želi odkupiti, mora zanj poravnati stroške nakupa novega – preostali dve tretjini nabavne cene učbenika.

Postopek naročanja učbenikov v učbeniškem skladu:

Učbenike naročite s spletno naročilnico, dostopno na povezavi:

https://forms.office.com/r/e9hdyTguiq  (na spletni strani Gimnazije Ptuj www.gimptuj.si.).

Naročilnico izpolnite najkasneje do  14. 6. 2021 (pri izpolnjevanju bodite pozorni-e na izbiro učbenikov za  ustrezni program).

V času od 6. – 24. 6. 2021 vam bomo na domači naslov poslali položnico za plačilo učbenikov.

Položnico je potrebno plačati do 31. 8. 2021.

Naročene učbenike boste prejeli junija v šoli, na dan vpisa – v knjižnici Gimnazije Ptuj. Seznam naročenih učbenikov je dostopen na spletni strani šole, na povezavi: https://gimptuj.splet.arnes.si/solski-skladi/.

Z nakupom dodatnih učnih gradiv, ki jih zagotavljajo starši dijakov (učbeniki za jezike, delovni zvezki …) ali morebitnih učnih pripomočkov počakajte do začetka pouka, ko boste navodila prejeli od profesorjev, ki vas bodo poučevali.

Za vsa dodatna vprašanja glede učbeniškega sklada pišite na: jelka.kosi@guest.arnes.si ali pokličite na:

02 748 28 18.

 

SEZNAM UČBENIKOV IN DODATNIH GRADIV

 

Razvojni sklad

Na pobudo Sveta staršev smo v letu 1997 oblikovali razvojni sklad. Zbrana sredstva nam omogočajo nakup učnih pripomočkov, učnih sredstev in sofinanciranje dijaških dejavnosti. Nadzor nad zbiranjem in uporabo finančnih sredstev izvaja finančni odbor, ki ga je imenoval Svet staršev Gimnazije Ptuj. 

(Visited 903 times, 2 visits today)