Šolska pravila Gimnazije Ptuj

Hišni red (september 2020)

Načrt za zagotavljanje kontinuiranega dela ob pojavu koronavirusa (ver5)

Pravilnik o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah

Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju

Pravilnik o vpisu v srednje šole

Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah

Zakon o gimnazijah (ZGim)

Pravila šolske prehrane

Šolska pravila ocenjevanja znanja (dec 2020)

(Visited 477 times, 1 visits today)