Za šolo in učitelje je sodelovanje s starši izjemnega pomena. Aktivno vključevanje staršev v proces zastavljenih ciljev dijaka je zelo pomembno za celostno rast njegove osebnosti, zato vas pričakujemo na govorilnih urah in roditeljskih sestankih. Priporočamo vam, da se za dopoldanske termine predhodno dogovorite s profesorji.

(Visited 1.044 times, 1 visits today)