Izvor matematike sega v zgodovini človeštva daleč nazaj, k preprostemu štetju. In čeprav se matematika danes marsikateremu učečemu, ki spoznava njene lepote, ne zdi prav nič preprosta, v svoji osnovi še vedno skriva najpreprostejše resnice. Že od Evklidovih časov so zapisane v sistem aksiomov, definicij in trditev. Matematika zato ponuja urejeno eksaktnost, znotraj katere ni dvomov o resnicah in ni veliko priložnosti za različne interpretacije. Po drugi strani pa je v tem urejenem znanstvenem sistemu toliko več priložnosti za globino razumevanja vzrokov in posledic ter za razvijanje logičnih spretnosti pri utemeljevanju. Krepitev logičnega sklepanja dijakom tudi po zaključeni gimnaziji pomaga pri slehernem početju v življenju. Matematika v sebi skriva tudi lepoto v umetniškem smislu. Matematično razmerje zlatega reza na primer najdemo v arhitekturi, slikarstvu, kiparstvu in radodarno tudi v naravi sami. Lepota matematike se skriva tudi v moči kratke in jasne argumentacije pri komunikaciji, v odstiranju bistva in razumevanju literature, v postavljanju življenjskih ciljev in učinkoviti poti do njihovega uresničevanja.

Učitelji matematike na Gimnaziji Ptuj s ponosom povemo, da znamo delati tako z dijaki, ki jim to področje povzroča težave, kot z dijaki, ki iščejo v matematiki dodatne izzive. Kot pionirji na področju interaktivnih vsebin na spletu smo bili nosilci odmevnih evropskih projektov E-um, v katerih so nastala vsebinsko, metodično in didaktično utemeljena ter temeljito recenzirana e-učna gradiva. Kasneje so bila e-gradiva preoblikovana in dopolnjena v i-učbenike, po katerih se osnovnošolci in gimnazijci na interaktiven način še danes poglabljajo v razumevanje matematike.

Naša stalnica so poleg sodobnega pouka z informacijsko komunikacijsko tehnologijo tudi matematični krožki in program intenzivne matematike, kjer ponujamo priprave na vse ravni tekmovanja iz logike, razvedrilne matematike  ter priprave na Vegova tekmovanja. In čeprav na teh tekmovanjih ne zmagamo vsako leto, smo imeli na Gimnaziji Ptuj že veliko zelo uspešnih tekmovalcev, tudi državne prvake iz matematike in udeležence na mednarodni matematični olimpijadi.

 

https://eucbeniki.sio.si/

(Visited 1.132 times, 1 visits today)