Dobro znanje maternega jezika je izjemno pomembno, saj nam omogoča boljše samorazumevanje, sporazumevanje, lažje usvajanje novega znanja različnih področij našega zanimanja in vrednotenje procesov okoli nas. Predmetnik za gimnazije slovenščini namenja 560 ur.

Dijaki se z ustvarjalno močjo slovenskega jezika srečujejo ob reprezentativnih umetnostnih besedilih. Ob tem ne opazujemo zgolj družbeno-zgodovinskih okoliščin, v katere so vpete literarne osebe, in raznovrstnega bogatega sloga, ampak predvsem človeka, saj menimo, da tako v književnosti kot v vsakdanjem življenju še vedno drži Sofoklesova misel, zapisana že pred tisočletji, da ni večje skrivnosti, kot je človek. Branje umetnostnih in neumetnostnih besedil ne bogati samo človekovega duha, ampak mladostnika tudi ostri, da postaja kritični premišljevalec stvarnosti in mu privzgaja etiko. Gimnazijce spodbujamo, da v procesu šolanja najdejo svojo knjigo za življenje in svoje besede oziroma pot do njih.

Dijaki v gimnaziji uzavestijo pomembno vlogo, ki jo ima  slovenski jezik v njihovem osebnem, družbenem in kasneje tudi poklicnem življenju. Poglobljeno razvijajo zmožnost pisanja in govorjenja v knjižnem jeziku ter veščine javnega nastopanja, hkrati pa jih spodbujamo, da negujejo svoje narečje in odnos do kraja, od koder izhajajo.

Mladostnike se trudimo vzgajati v kultivirane obiskovalce najrazličnejših kulturnih prireditev, prepričljive recitatorje in deklamatorje na domačem gimnazijskem odru, predvsem pa v čuteče mlade ljudi, ki se zavedajo svojih korenin in moči, ki jo ima slovenska beseda.

Ponosni smo na Prešernijado in dosežke na Cankarjevem tekmovanju. Naši dijaki prepričljivo povezujejo literarno besedo z likovno, filmsko ali glasbeno umetnostjo, zato prejemajo nagrade na različnih natečajih in razpisih.  V goste vabimo ustvarjalce in strokovnjake s področja literarne teorije. Lepo nam je, ko raziskujemo in na najrazličnejše načine predstavljamo svoja dognanja in stališča ter o njih razpravljamo.

 

Prešernijada 2020 (Meta Majcen in Gal Gojčič Kralj sta interpretirala Od železne ceste.)

Foto: Lara Tumpej

 
 Likovna podoba Prešernijade 2020. Avtorica Liza Likar. Foto: Langerholc
 

Andreja Štumberger in Ambrož Rodošek, voditelja slovesne akademije ob 150-letnici Gimnazije Ptuj.

Foto: Langerholc

 
Ustvarjalci literarno-glasbenega večera, marec 2018 z mentoricama Marijo Mir Milošič in Romano Zelenjak. Foto: arhiv šole
 
Nagrajenki natečaja Evropa v šoli Andreja Štumberger in Mateja Golc z mentorico Marijo Mir Milošič na nagradnem izletu po Reziji. Oktober 2018. Foto: arhiv šole

 

 

(Visited 1.786 times, 1 visits today)