#ZAUPANJE #POMOČ #PODPORA #STRATEGIJE UČENJA #OSEBNOSTNA RAST #KARIERNA ORIENTACIJA #ŠOLSKA KLIMA #SODELOVANJE #POVEZOVANJE #SPREJEMANJE #SVETOVALNI ODNOS #SVETOVALNI PROCES #RAZVOJNA USMERJENOST #PREVENTIVNA DEJAVNOST #CELOSTNI PRISTOP

Šolska svetovalna služba na Gimnaziji Ptuj deluje za  vse dijakinje/-e, za starše in učitelje.  Vključuje se v delovanje šole povsod tam, kjer lahko s svojim strokovnim znanjem prispeva k optimalnemu razvoju vsake/-ga posameznice/-ka in k doseganju  zastavljenih učnih, vzgojnih  in razvojnih ciljev šole. Pri svojem strokovnem delu se povezuje znotraj šole in s številnimi zunanjimi institucijami in organizacijami.

darja.rokavec@guest.arnes.si

02 748 28 13


 

 

(Visited 2.429 times, 1 visits today)