Biologija je veda o življenju. Spremlja nas vsak dan, od jutra do noči, od rojstva do smrti. Na biologiji temelji pridelava hrane, živilska industrija, varovanje okolja, bionika in številna druga področja, zato je pomembno, da poznamo naravne zakonitosti. V sedanjem času se biologija srečuje s številnimi izzivi. Znanstveniki se strinjajo, da smo priča velikemu izumrtju, ki ga povzroča človek, saj vsako leto izumre okrog 26.000 živalskih, rastlinskih in mikrobnih vrst. Predmet biologija je kompleksen, združuje veliko znanja, poleg bioloških procesov zahteva tudi znanje in razumevanje fizikalnih pojavov in kemije. Biologija vključuje številna področja: citologijo, sistematiko, biologijo človeka, ekologijo, genetiko, evolucijo.

V okviru biologije organiziramo številne ekskurzije. Vsako leto si dijaki ogledajo Nacionalni inštitut za biologijo, organizirana pa je tudi ekskurzija v Munchen,  kjer si dijaki ogledajo Deutsches Museum, redno pa obiskujmo tudi Prirodoslovni muzej na Dunaju.

Vsa leta se dijaki v okviru biologije pomerijo tudi v tekmovanjih na šolskem in državnem nivoju. Udeležujejo se tekmovanj iz znanja  sladkorni bolezni in tekmovanj iz biologije za Proteusovo nagrado.

Zadnja leta smo povezani tudi s študenti medicine, ki organizirajo številne delavnice kot so Varna in zdrava spolnost, Za življenje, Vakcinet, Epruvetka in številne druge.

Od leta 2005 so  za naše dijake organizirana predavanja, na katerih se seznanijo o postopku vpisa v slovenski register nesorodnih darovalcev krvotvornih matičnih celic, ki ga izvaja Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Zadnjih petnajst let gimnazijci sodelujejo tudi pri krvodajalskih akcijah, v teh letih je darovalo kri več kot 700 gimnazijcev.

V okviru biologije se udeležujemo tudi v čistilnih akcijah,  v raziskovalnih projektih, se pa tudi medpredmetno povezujemo. Sicer pa si prizadevamo, da dijake seznanimo s številnimi zapletenimi biološkimi procesi, še bolj pomembno pa se nam zdi, da dijake navdušimo za spoznavanje živega sveta okoli nas in da jim damo čut za spoštovanje narave.

(Visited 622 times, 1 visits today)