Teče sedemnajsto leto, odkar dijake četrtih letnikov seznanjamo s krvodajalstvom in tistim, ki jih to zanima, pomagamo ter jih vzpodbujamo, da stopijo na pot krvodajalstva in z njim povezane humanitarnosti.

Tudi letos so okoliščine drugačne. Virus COVID–19 in čas epidemije sta vplivala na izvedbo dejavnosti. Predstavitev krvodajalstva je zato potekala na daljavo. Videokonferenčno predavanje je izvedel gospod Mirko Petek, dipl.m.s., dijaki pa so ga spremljali v svojih matičnih učilnicah.

Krvodajalske akcije se vsako leto udeležijo tudi učitelji in drugi delavci naše šole. Kri lahko darujejo na transfuzijskem oddelku ptujske bolnišnice, ki deluje v okviru Centra za transfuzijsko medicino UKC Maribor.

Hvala vsem, ki ste se ali se še boste odločili za to humanitarno dejanje.

Ponosni smo na vsakega krvodajalca in tudi na vse, ki so bili pripravljeni darovati kri.

Alenka Valentin

(Visited 44 times, 1 visits today)