Dijaki Gimnazije Ptuj so tudi letos sodelovali v akciji Pišem za pravice, ki jo organizira Anmesty International Slovenija, toda letos smo dejavnost prvič vključili v pouk. Dejavnosti so potekale 2., 9. in 10. decembra 2021. Dijaki 2. B in 2. C, ki so pri pouku angleščine že obravnavali človekoljubne organizacije in tudi tematiko o prestopništvu in kaznivih dejanjih, so svoje znanje nadgradili še s predstavitvijo o človekovih pravicah in organizaciji Amnesty International, nato pa aktivno sodelovali s pisanjem apelov. Tako bomo na slovensko predstavništvo poslali kar veliko število pozivov in pisem podpore. Lahko smo ponosni na zanimanje in odziv, ki so ga pokazali dijaki 2. B in 2. C.

(Visited 40 times, 1 visits today)