13 bronastih priznanj, 6 udeležencev področnega tekmovanja in 4 uvrščeni na državno tekmovanje

Šolsko tekmovanje je potekalo 9. 11. 2021 v šoli in prek spleta, saj bi bil zaradi odrejene karantene marsikateri tekmovalec prikrajšan za priložnost, da izkaže svojo ustvarjalnost in poznavanje predpisane literature Letos se ga je udeležilo nekoliko manj tekmovalk in tekmovalcev, in sicer 16 iz prvih in drugih letnikov ter 17 dijakov in dijakinj iz tretjih in četrtih letnikov.

Mlajši so brali s kresnikom nagrajeni roman Ferija Lainščka Kurji pastir. V tekmovalni nalogi so izrazili svoje doživljanje in razumevanje odnosov med romanesknima likoma Trejzko in Pištekom ter predstavljali njuno kljubovanje brezupu. Starejši dijaki so se poglobili v dramsko delo Alenke Goljevšček z naslovom Pod Prešernovo glavo in razmišljali o ustreznosti podnaslova »kratkočasna žaloigra«. Ob usodi dveh dramskih likov so morali utemeljiti svoje mnenje o tem, ali zanju velja misel filozofa Laa Ceja, da v zmagi ni lepote, in se spraševali o nadčasovnosti sporočila tega literarnega dela.

Dobitnika in dobitnice bronastih priznanj

V skupini prvih in drugih letnikov:

Sandro Čeh, Vanessa Repič, Lara Kolar, Jana Kuhar, Vita Toplak, Hana Skrbinšek, Tomaž Holc in Zala Mlačnik. Na regijsko tekmovanje so se uvrstili prvi trije dijaki iz te tekmovalne skupine.

V skupini tretjih in četrtih letnikov:

Eva Žunkovič, Manja Dokl, Gaja Železnik, Gloria Šegula Šraj, Klara Kropec in Rebeka Pernat. Prve tri tekmovalke so se udeležile nadaljnje stopnje tekmovanja.

Regijskega tekmovanja 9. 12. 2021, ki je potekalo samo spletno, se je udeležilo šest naših dijakov. Bili so zelo uspešni.

Štirje so se uvrstili na državno tekmovanje, in sicer: Vanessa Repič (2. c), Lara Kolar (2. a), Sandro Čeh  (2. š) in Manja Dokl (4. c). Vanessa in Manja sta dosegli največ točk v svoji kategoriji. Letos zaradi spremembe pravilnika o Cankarjevem tekmovanju srebrnih priznanj na tej stopnji tekmovanja niso podelili, pač pa se bo to zgodilo na državnem tekmovanju 12. 2. 2022.  Tudi ta raven tekmovanja bo iz znanih razlogov spet organizirana samo na daljavo.

Vsem tekmovalkam, tekmovalcem in mentoricam čestitamo za te dosežke in jim želimo veliko uspeha tudi v prihodnje.

Marija Holc, predsednica šolske tekmovalne komisije

(Visited 99 times, 1 visits today)