Postani sprememba

V sredo, 12. 1. 2022, smo za ptujske gimnazijce in gimnazijke, ki obiskujejo 3. letnik, že sedmič organizirali Nefiksov karierni dan, ki je letos potekal pod geslom Postani sprememba.

Poleg cilja, da dijakinje in dijaki spoznajo vlogo Zavoda Nefiks na področju kariernih programov, so bili cilji tudi, da spoznajo vlogo nevladnih organizacij pri uvajanju družbenih sprememb in razmislijo o možnostih, da se tudi sami posvetijo projektom, v katere verjamejo, ki jih osebnostno razvijajo, da vnašajo spremembe v okolju, kjer delujejo. Pridobljene  izkušnje in veščine so dijakom koristna popotnica na njihovi karierni poti.

Dijaki so spoznali tudi pomen, vlogo, projekte in aktivnosti nevladne organizacije Ars Vitae in v pogovoru z Nino Koštomaj, Polono Toplak in Ireno Rojko možnosti za aktivno vključevanje.

 

V akcijskem delu delavnice so dijaki nanizali številne ideje, kje si želijo sprememb in kako začrtati aktivnosti, da bi jih udejanjil.

Letos so delavnice v razredih moderiale dijakinje: Eva Žlahtič, Jana Kuhar, Nika Urek, Zarja Malovič in Martina Farič.

Kako so delavnice doživele moderatorke?

»Vzdušje na delavnici je bilo sproščeno, a hkrati dovolj spoštljivo in umirjeno, da sem uspela izvesti vse začrtane aktivnosti. K temu je gotovo pripomoglo tudi to, da nisem bila v ”domačem” razredu. Z odzivom in sodelovanjem na  delavnici sem bila  zelo zadovoljna. Razveselilo me je, da so dijaki nanizali veliko kvalitetnih idej za spremembe v lokalnem okolju ali v šoli in svoje ideje dobro razdelali. Jana Kuhar, 3.a

»Dijaki so se zelo izkazali ob pogovoru z gostjo, kjer so ob koncu predstavitve postavili zanimiva vprašanja, na katere so prav tako prejeli zanimive odgovore«. Nika Urek, 3. a

»Kot moderatorka delavnice sem bila presenečena nad pozitivnimi odzivi. Dijaki smo ugotovili, da se nam lahko še ob tako enostavni besedi kot je nevladna organizacija zatakne in potrebujemo malce podpore, kaj šele pri karierni orientaciji. Rdeča nit  dne je bila »Postani sprememba« in menim, da je ostala z nami za več kot dve šolski uri, saj so dijaki nanizali številne pobude, ki bi jih spodbujale k razvijanju kritičnega mišljenja, pomagale obvladovati stiske in spreminjale svet na bolje Menim, da je bila ta delavnica poučna, zabavna in smo korak bližje k dobrim kariernim odločitvam«.

Martina Farič, 3. c

»Delavnica je bila odlična izkušnja. Naučili smo se veliko o nevladnih organizacijah. V intervjuju z gostjo je bilo zanimivo spoznanje, da prostovoljno delo v dijaških ali študentskih časih lahko pripelje do zaposlitve v isti organizaciji. Vesela sem, da sem sprejela izziv za vodenje delavnice. Preizkusila sem se v vlogi, ki mi je prinesla izkušnjo za moje nadaljnje karierne odločitve. Z veseljem bi jo ponovila«. Eva Žlahtič, 3.c

Dijakinje so odlično opravile svoje delo. Vsi skupaj pa so nam ponudili številne izzive in pokazali pripravljenost za proaktivno delo k spremembam.

Darja Rokavec

 

(Visited 67 times, 1 visits today)