(akcija za nič plastenk(ike) na GimPtuj)

“Čas je, da o spremembah prenehamo govoriti in preidemo k dejanjem. Vsak posameznik zase in skupaj kot skupnost Gimnazije Ptuj, ”  je v peticiji za zmanjšanje uporabe plastike za enkratno uporabo na Gimnaziji Ptuj zapisala skupina dijakinj, zbranih v akcijski skupini za globalno učenje.

Eva Žlahtič , Eva Žunkovič (3. c),  Jada Kondrič, Jana Kuhar, Nika Urek, Vanessa Vaupotič, Lucija Ivanuš Dimovski, Zarja Malovič (3.a) in Mia Kilian, prostovoljka iz Nemčije so skupaj z mentorico Andrejo Šmrgut Okrajšek iz zavoda Malo drugače pozvale dijakinje, dijake in zaposlene k podpisu peticije in k nadaljnji aktivnosti za nič plastenk ( ike) v šoli.

 

Na prvi delavnici v mesecu februarju so izdelale akcijski in terminski načrt, kaj želijo spremeniti in kako akcijo izpeljati.

Foto: Cilj, načrt, časovno okvir

Na srečanjih od februarja do maja, ki so potekala v živo in na daljavo  je bilo veliko dilem in vprašanj, padcev motivacije, zamujenih terminov in zrušitev časovnega okvirja. A ob Andrejini pomoči, usmeritvah in  spodbudah ter dregljajih v šoli, so uspele.

16. 5. so za dijakinje in dijake prvih, drugih in tretjih letnikov pripravile izobraževalno delavnico, kjer so s pomočjo interaktivnih oblik predstavile nekatere okoljsko pomembne mednarodne dni in povabile k razmisleku, kako vsak posameznih prispeva k ogroženosti našega planeta in kaj lahko spremeni pri svojem ravnanju.

Foto: Plastika se ne kopiči samo tam daleč … na drugem koncu sveta …tudi vsak dan v šoli

 

Dijakinje so pripravile peticijo za zmanjšanje uporabe plastike za enkratno uporabo pri šolskih malicah in ob koncu  povabile k podpisu.  90% dijakinj, dijakov in zaposlenih je podpisalo peticijo.

 

Foto: Podpisana peticija je zaveza vsakega izmed podpisnikov  za nič plastenk v šoli

 

Sledi pa pomemben zaključni korak. Skupina bo nagovorila ravnatelja, da se ponudnik šolske prehrane (na osnovi zbranih podpisov) zaveže za uporabo okolju prijazne embalaže in odstrani  plastiko pri pakiranju malice. Hkrati pa je podpisana peticija tudi zaveza vsakega, da se prostorih šole (vsaj) zmanjša kup plastenk po zaključenem pouku oz., da plastenk sploh ni več.

Bo uspelo?

Z delom v proaktivni skupini so dijakinje spoznale , da je pot od besed k dejanjem bolj strma in zavita, kot se na začetku zdi. A vztrajnost je ključ do cilja. Po zaključeni delavnici  bile zadovoljne s številom podpisov in  izvedbo svoje aktivnosti  ter vesele  odziva  Sama M. Strelca  https://www.gimptuj.si/2022/05/16/ja-optimizem-velja/

Ostal pa je tudi grenak priokus, da so nekatere vrstnice in vrstniki, skriti za anonimnostjo  odgovorov na delavnici pokazali svojo nezrelost in z odgovori  (žaljivimi, zasmehovalnimi in celo sovražnimi) poskusili zmesti  dekleta in izničiti njihov  trud, čas in energijo, ki so jih vložile, da opozorijo na vprašanja, ki bodo močno vplivala na prihodnost mladih in njihovo kakovost življenja.

 

Morda pa je čas za novo akcijo na temo  vrstniške solidarnosti in povezanosti?

Darja Rokavec in Renata Merc Furman

 

(Visited 38 times, 1 visits today)