Če je tvoje število točk nižje, kot je zapisana spodnja meja, pomeni, da nisi sprejet_a v 1. krogu in lahko kandidiraš za prosta mesta v 2. krogu.

20. 6. 2022 bo objavljeno gradivo Navodila _tabela za rangiranje 2. krog

21. 6. 2022

Seznam šol/programov s šifro in število prostih mest   – Excel datoteka

Spodnje meje prvega kroga

 

Gradivo si natisneš;

Na podlagi  prostih mest, boš v obrazcu Navodila _tabela za rangiranje 2. krog zapisal_a programe oz. šole,  na katere bi se želel_a vpisati.  Na 1. rang lahko ponovno zapišeš programe Gimnazije Ptuj.

Za morebitne dileme in zadrege pri rangiranju šol/programov  za 2. krog lahko pokličeš v torek, 21. 6. 2022, Darja Rokavec (02 748 28 13).

İzpolnjene obrazce vrneš  22. 6. 2022 in 23. 6. 2022, od 10.00 do 12.00,  v pisarni pedagoginje / I. nadstropje na Gimnaziji Ptuj;

(Visited 501 times, 1 visits today)