V šolskem letu 2022/23 razpisujemo tekmovanje iz področja geografije. Vabljeni dijaki vseh letnikov.

 

Tema letošnjega tekmovanja je »GEOGRAFIJA VODA«.

 

Tekmovanje poteka na šolski in državni ravni. Znanje na šolskem tekmovanju se preverja pisno z reševanjem testa iz predpisane literature.

Šolsko tekmovanje: 15. 11. 2022, 13:00 (Gimnazija Ptuj)

Državno tekmovanje: 1. 4. 1023, 9:00

Dijaki se na tekmovanje prijavite pri profesorjih geografije, najkasneje do 13. 11. 2022.

 

Seznam literature je dostopen na spodnji povezavi ali QR kodi.

https://www.zrss.si/wp-content/uploads/2022/08/2022-08-23-SEZNAM-VIROV-IN-LITERATURE-2022.pdf

Nina Simonič, prof. geografije

(Visited 130 times, 1 visits today)