Stanje prijav  na dan  21. 4. 2023
Program Število razpisanih mest Število prijav
gimnazija 112 119
gimnazija (š) 18 24
umetniška gimnazija – likovna smer 14 11
umetniška gimnazija – smer gledališče in film 14 16

(Visited 243 times, 1 visits today)