Na šolskem tekmovanju, ki je bilo januarja 2023, je osem dijakov doseglo bronasto priznanje.

Poznavanje teme Gospodarski in kulturni razvoj na Slovenskem med obema vojnama so na  državni ravni imeli priložnost dokazati trije najuspešnejši dijaki iz vsake gimnazije (udeležili so se predstavniki  59 gimnazij), hkrati je potekalo tudi tekmovanje strokovnih šol.

XXI. državno tekmovanje mladih zgodovinarjev je bilo izvedeno  v soboto, 17. marca 2023, na ŠC Kranj. Dijaki so najprej  60 minut reševali pisni del in tako tekmovali za individualna priznanja, nato pa še kot ekipa reševali naloge na terenu, torej po mestu.

Lahko bi rekli, da se zgodovina na naši šoli ponavlja, v pozitivnem smislu seveda. Vsem trem dijakom je namreč uspelo nadaljevati pot, ki so jo na preteklih tekmovanjih začrtali njihovi predhodniki. Uradni rezultati so potrdili, da sta med šestnajstimi prejemniki zlatih priznanj tudi Jure Jurhan iz 1. a in Eva Žunkovič iz 4. c, ki je v preteklem letu že dosegla drugo mesto posamično in ekipno. Dobitnikov srebrnega priznanja je bilo dvaindvajset, med njimi, na naše zadovoljstvo, tudi  dijak Miha Godicelj (4. b).

Odlični posamični  rezultati in prav tako odlično poznavanja terena so med vsemi udeleženimi gimnazijami pomenili ekipno 2. mesto  v državi, torej še eno srebrno priznanje (enako kot lani).

Pa še to: Eva in Miha sta, kljub vsem vzporednim obveznostim in tekmovalni utrujenosti, dokazala, da lahko istega dne brez problema opravita še eno, verjetno bolj prijetno preizkušnjo – maturantski ples. Jure pa s svojim zavzetim delom presega vsa pričakovanja.

Čestitamo!

Mentorica: Jelka Kokol Plošinjak

(Visited 91 times, 1 visits today)